HOTEL DU GRAND SABLON

Affiche : Tentoonstelling van kunstwerken vervaardigd door Belgische krijgsgevangenen

Affiche  67 x 90. Stad Oostende. Tentoonstelling van kunstwerken vervaardigd door Belgische krijgsgevangenen. Gehouden in de zaal van het Hotel du grand sablon 64 langestraat. Van zondag 18 tot en met woensdag 28 februari 1917 van 11u 's morgens tot 6u 's avonds. De tentoonstelling bestaat uit tekeningen waterschilderingen schilderijen beeldhouw- en snijwerk van de volgende Belgische kunstenaars uit het kamp van Goetingen. Jules Bourgeous - Jozef Bouaert - Albert de Bondt - A.Francken - Léon Grand - Paul Grislain - Felix Heylemans - Maurits Langaskens - Valere Lieven - Ernest Midy - Michel Moerman - Paul Remouchamps - August Thissen - Juul Trémerie - Lode Van der Linden - Paul van Oystaeyen - Gielen - Verdicht - Weymeersch - Léo Garnier - Monnin - Frans Boen - Léo Couvreur - Jan De Coninck - Jozef De Coninck - Jules Mertens - Cyriel Vaernewyck - Jan Velle - Jozef Verhulst. Er zij uitdrukkelijk op gewezen dat de netto opbrengst van de toegangskaartenverkoop der kunstvoorwerpen en van de tombola ,geheel ten bate is der in 't vaderland verblijvende familiën van de tentoonstellers en van de Oostendsche krijgsgevangenen 5000 loten van fr 0.50 zijn verkrijgbaar gesteld door eene tombola .Geillustreerde kataloog fr 0.25. Zichtkaarten uit het kamp fr 0.50 per reeks van 12.... Druk De Vriese Thouroutschestwg 167.