ATG

Geschiedkundige kring Ernigahem bestaat 10 jaar .

1 Foto: Koenraad Vandenbussche,historicus,is voorzitter van de geschiedkundige kring Ernigahem.
Eernegem-De geschiedkundige kring Ernigahem bestaat 10 jaar .Om dit te vieren, komt er een extra dikke tiende jaargang van het tijdschrift Ernigahem uit .Het tijdschrift 
vormt de basis van de heemkundige kring,verschijnt vier maal per jaar en bevat publikaties van de kernleden van Ernigahem .

Auteurs: 

Opvang,informatie,begeleiding,oriëntatie.

1 Foto: Véronique Desmet is vanaf 1 mei technologieagent voor de impulsregio Oostende-Blankenberge.
Oostende-Veronique Desmet,stafmedewerker bij het Westvlaams Ekonomisch Studiebureau,vat vanaf 1 mei haar nieuwe funktie als technologieagent voor het impulsgebied Oostende-Blankenberge aan.Véronique Desmet was ook reeds intens betrokken bij het Geïntegreerd Aktieprogramma (Gap)van de westhoek .
De funktie van technologieagent vat ze samen in vier termen : opvang,informatie,oriëntatie en begeleiding .

Auteurs: