AV

Agalev:besparingen treffen armen.

Oostende-Net als de andere minderheidspartijen ,heeft ook Agalev kritiek op de stadsbegroting die donderdag en vrijdag door de gemeenteraad wordt beslist.De groene 
partij heeft vooral bedenkingen bij de geplande besparingen door het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)"De minstbedeelden worden het zwart schaap van de rekening"zegt OCMW-raadslid Tine Wyns in haar ontleding .

Auteurs: 

Baggerboot in Spuikom.

1 Foto: Tijdens een spestaculaire operatie werd dinsdagnamiddag,met behulp van een kraan,een baggerponton van 120 ton uit de waterloop Noord Eede gehesen en in de spuikom geplaatst.Een krachtige wind uit het Noordoosten vergemakkelijkte niet bepaald de klus die ruim twee uur duurde .De baggeraar DC203 van de NV Decloedt en Zoon zal gedurende tien weken 's nachts werken uitvoeren in de 80 ha metende waterplas.Zoals vroeger al gemeld,worden daar sleuven getrokken en krijt aangebracht.Dit teneinde de tonnen vervuilde slib op te lossen en te verwijderen.De kwaliteit van het water in de Spuikom

Auteurs: 

Jaarbeurs bestaat kwarteeuw.

1 Foto: Besuurder Jean-Pierre Cobbaert van het Oostendse Media Center.
Het Media Center verwacht 30.000 bezoekers.
"In de jaarbeurs kunnen bezoekers ,zonder hinder van drempelvrees of verplichting ,kennismaken met concurrendefirma's die toch samen hun waren aanbieden "
Zo ziet concessionaris Jean-Pierre Cobbaert van het Media Center ,aan de Troonstraat het voordeel voor de klanten tijdens de 25 ste uitgave van deze activiteit .

Auteurs: 

Oud Oostende in beeld.

1Foto: André Van Caillie;auteur van "Oud Oostende in beeld"
"Nu zet ik er een punt achter,zegt André Van Caillie(60) beslist.Deel vijf van"Oud Oostend" bevat opnieuw tweehonderd foto's en met de voorgaande vier exemplaren  
betekend dat samen toch een totaal van ruim duizend beelden.Deze keer besteed ik bijzondere aandacht aan de Zeedijk en het Interbellum,de periode tussen beide 
wereldoorlogen.

Auteurs: