BWO

Beeldstorm brengt kinderteater in casino.

1 Foto: Joke Simoens,Iwein Scheer en Arno Lambert zijn de initatiefnemers van de Beeldstorm.Deze vereniging wil professioneel teater voor kinderen brengen in Oostende .

Vanaf dit najaar brengt de onlangs opgerichte vzw De Beeldstorm teatervoorstellingen voor kinderen.De vereniging ontstond in het brein van de medewerkers van de Paulusfeesten.Volgens Joke Simoens is er in Oostende wel degelijk behoefte aan specifieke kinderaktiviteiten.Om de spaarpot te stijven,houdt de verening een paas-aktie en enkele etentjes.

Auteurs: 

Oostende:Keignaert als rekreatiezone.

Oostende-Op een overlegvergadering tussen milieuverenigingen en schepen van leefmilieu Paul Van Laer (PVV) bleek dat het Oostendse stadsbestuur overweegt de Grote Keignaert als rekreatiezone uit te bouwen.Volgens schepen Van Laer wordt gedacht aan stille rekreatie .De schepen wijst erop dat zowel milieuverenigingen als rekreanten vragen partij zijn "Beide groepen moeten aan hun trekken kunnen komen ,"aldus schepen Van Laer .

Auteurs: 

Renovatie vismijn schiet op .

1 Foto : Oostende- de renovatiewerken in de Oostendse vismijn schieten goed op .Het aanbrengen van een verlaagd  plafond is reeds voor een groot stuk 
              voltooid .Door de vrieskoude lagen de werken gedurende acht dagen stil .Voor het overige ondervond de visserij geen noemenswaardige hinder
              van de koude.

Auteurs: 

SP hekelt saneringsplan van meerderheid.

Oostende-Op een perskonferentie gisteren gaf SP haar visie op de saneringsplannen van de stad Oostende.De SP verwerpt de overheling van het stedelijk onderwijs naar de Algemene Raad voor het Gemeenschapsonderwijs .(ARGO) en gelooft niet dat het OCMW -bestuur erin zal slagen negentig miljoen extra besparingen te realizeren.Volgens de SP kan de stad zowat 45 miljoen besparen door de bouw van het toerismebureau te schrappen.

Auteurs: 

Startschot verbreding havengeul gegeven.

Oostende - Onder een stralende lentezon gaf gemeenschapminister Johan Sauwens gisteren het startshot voor de baggerwerken met de Big Boss in kader van de 
verbreding van de Oostendse havengeul .Die gingen op 1 maart van start en moeten klaar zijn tegen 15 juni aangezien de nieuwe jumboferry van de RMT Prins Filip
eind juni in de vaart komt.Naast de verbreding en uitdieping vande havengeul komt er een zwaaikom en wordt er volop gewerkt aan de verdieping en versterking van 
de RMT-kaaimuren.

Auteurs: