BWO

Co-Mix-trio werkt aan animatiefilm over Ensor.

Oostende-Drie jonge tekenaars maken een animatiefilm over Ensor .Ze verenigden zich in Co-Mix ,en werken sedert enkele weken in de gebouwen van Co-Art.
Jan Fervaille,Filip Vermeulen en Michel Druart willen samen auteursfilms maken.Hun grote voorbeeld is de Oostendenaar Raul Servais ,bij wie ze les volgden.
Ze werken ook aan een "zoötroop"een draaiende waston met schilderijen aan de binnenkant .
1 Foto: Filip Vermeulen,Jan Fervaille en Michel Druart werken binnen Co-Mix onder meer aan een animatiefilm over Ensor"de Kamagurka van de jaren 1900"

Auteurs: 

Felix Labisse, lid van de Oostendse clan.

Oostende-Momenteel kan men op maar liefst drie plaatsen in Oostende werk zien van de schilder Felix Labisse (1905-1968) : in galerij Forum,in het PMMK. Labisse,die van 1927 tot '32 in Oostende woonde, keerde zijn leven lang terug naar de stad waar hij deel uitmaakte van "de Oostendse clan". Deze groep bewonderaars van James Ensor verzamelde ondermeer de schrijvers Henri Vandeputte en Michel de Ghelderode, kineast Henri Storck en boekhandelaar Matthieu Corman.

Auteurs: 

Huldiging Karel Jonckheere op 3 mei .

Oostende-Op vrijdag 3 mei wordt de Oostendse schrijver Karel Jonckheere gehuldigd ter gelegenheid van zijn 85 ste verjaardag.Om 16 uur is er een huldiging in het 
Provenciaal Museum voor Moderne Kunst.
De vrienden van het PMMK houden er een retrospektieve tentoonstelling over het leven en werk van de schrijver .Verenigingen ,waaronder de Gidsenkring, de oudleerlingenbond van get Ateneum en de Oostendse Persklub ,werken hieraan mee.Personen die foto's of andere dokumenten over de auteur bezitten kunnen kontakt
opnemen met ,Dirk Beirens of Omer Vilain.

 

Auteurs: 

Kunstonderwijs zet zijn deuren open.

Oostende-Op zaterdag 27 april zetten de stedelijke kunstakademie en het muziekconservatorium voor de vijde keer hun deuren open.Vandaag volgen zowat 1.200 leerlingen muziekonderwijs en vijfhonderd leerlingen kunstakademie .Dat er op kreative ontplooiing geen leeftijd (noch maat) staat,bewijzen Filip Descheemaeker en Jacqueline Defour .Beiden volgen zangles bij mevrouw Ampe .Filip Descheemaeker(42) begon z'n zangcariére vorig jaar ,ze bracht hem al in Moskou en (volgend weekend) in Parijs.Jacqueline Defour (67) startte zes jaar geleden met zangles.Voor haar is zingen een verjongingskuur .

Auteurs: 

KVGO-toneel viert een gelukkige verjaardag .

Oostende- De toneelvereniging KVGO speelt vanaf 26 april drie avonden lang komedie "Happy Birthday" van Marc Camoletti .In dat stuk treden Diane Vanleke en Philippe Decorte aan.In het dagelijkse leven gaan zij als echtpaar door het leven.Ze leerden elkaar kennen via toneel ."De rode draad in de stukken waarin we totnogtoe samen speelden is dat het om trubulente relaties gaat. We zijn allebei rad van tong ,waardoor komedies ons heel goed liggen ",verteld Philippe .

Auteurs: 

Museum van moderne religieuze kunst houdt schilderwedstrijd rond verzoening.

1 Foto: Jan Ghekiere bij enkele werken in het religieus museum .
Oostende-Het museum van moderne religeuze kunst in Oostende houdt een schilderwedstrijd rond het tema van de verzoening onder de volkeren .Met deze tweejaarlijkse wedstrijd wil initiatiefnemer Jan Ghekiere jonge kunstenaars stimuleren religeuze kunst te scheppen.De werken moeten uiterlijk op 10 juni binnen zijn .
De laureaat ontvangt een geldprijs van honderdduizend frank.

Auteurs: 

Oostende is Karel Jonckheere niet vergeten.

Oostende- De huldigingsplechtigheid ter gelegenheid van de 85ste verjaardag van de Oostendse dichter en schrijver Karel Jonckheere werd bijgewoond door tientallen Oostendenaars. De organizatoren van de viering hadden de massale belangstelling niet verwacht, waardoor de zaal in het PMMK te klein was. De boeiende schrijverscarriére werd op verschillende manieren in de herinnering gebracht:auteur John Gheeraert sprak over de verteller Jonckheere en Dirk Beirens las een fragment voor uit Tita vlucht. Daarna volgden fragmenten uit het omvangrijke poëtische oeuvre van de auteur.

Auteurs: 

Oostense baggerfirma Decloedt :internationaal en familiebedrijf.

Oostende-De firma Decloedt ,die dank zij de fusie met Dredging sinds vorige week deel uitmaakt van de tweede grootste baggergroep ter wereld,blijft volgens de Oostende projektleider Elie Raes een familiebedrijf .Bij Decloedt in Oostende werken honderdtien mensen .De Oostendse vestiging is verantwoordelijk voor het onderhoudswerk in de havens van Blankenberge,Nieuwpoort en Oostende.Daarnaast verricht ze specifieke opdrachten.Vandaag start de firma Decloedt met de baggerwerken in Oostense spuikom. Gisteren werden de verdiepingsbaggerwerken in de Oostendse voorhaven aangevat .

Auteurs: 

Platform gestrand.

1 Foto: Oostende-
Oostende had er dit weekend een bezienswaardigheid bij .Zaterdag stak dit platform vast in het zand ter hoogte van Mariakerke .Het platform van de firma Dredging was vrijdagavond bij de overbrenging vanuit Zeebrugge losgeslagen en daarna gestrand.Zaterdagavond werd het bij hoog tij opnieuw vlot getrokken en naar z'n bestemming in de havengeul gebracht.Vanaf maandag wordt het ingezet bij de aan gang zijnde havenwerken .

Auteurs: 

Politie en brandweer onwrikbaar.

Oostende,
Morgen is de eerste stakingsdag van de Oostendse politie-brandweerkorpsen.Met twee belangrijke sportmanifestaties op het programma wordt het afwachten in hoeverre
dit leidt tot de opvordering van stakende politiemensen.De vakbonden stelden gisteren immers dat ze geen minimumpermanentie van de diensten kunnen waarborgen.
Burgemeester Goekindt stelt dat die hoe dan ook verzekerd worden.De rijkswacht zal instaan voor de veligheid bij de doortocht van de wielerwedsrtijd Gent-Wevelgem . 

Auteurs: 

Politie en brandweer zoeken alternatieven.

Oostende -Gistervoormiddag zaten vakbondsvertegenwoordigers van brandweer en politie rond de tafel met de oversten van beide korpsen.Er werd een timing afgesproken waarbinnen de korpsoversten alternatieven voor de afschaffing van vijf extra-vakantiedagen zullen opmaken.Tegen deze afschaffing staakten zowel rijkswacht als politie de afgelopen weken.Een mogelijk alternatief  voor de afschaffing van de vakantiedagen is volgens de bonden een beter toezicht op het betaald parkeren.De Parkeermeters brachten Oostende vorig jaar 17 miljoen op .In een vergelijkbare stad als Kortrijk bracht dat vorig

Auteurs: 

Sociale dienst Oostendse OCMW moet dit jaar 32 miljoen besparen.

Oostende-De besparingen in kader van het meerjarenplan van het Oostendse stadsbestuur voorzien in een besparing van 118 miljoen frank voor het OCMW in 1991.
De sociale dienst van het OCMW neemt daarvan 32 miljoen frank voor haar rekening .Uit een nota terzake blijkt dat de werkingskosten naar omlaag moeten,dat de 
voorwaarden om steun te krijgen (vooral voor de inwijkelingen)strenger worden en dat men poogt zoveel mogelijk steuntrekkers tewerk te stellen.De maatregelen werden 
op 1april van kracht .

Auteurs: 

Vakbonden wijzen nieuwe arbeidsregeling RMT af .

Oostende-Het gemeenschappelijk vakbondsfront ACOD/CVCC van het RMT -personeel wijst de nieuwe arbeidsregeling van de direktie van de hand.
Het ligt in de bedoeling van de direktie met de arbeidsregeling te starten aan boord van de jumboferry Prins Filip.Dit voorstel werd anderhalf jaar geleden door de vakbonden afgewezen en kwam eind maart opnieuw op tafel.Het houdt in dat het varend personeel tussen 3 en 7 dagen aan boord blijft. Op dit ogenblik wordt het personeel elke reis gewisseld.

Auteurs: 

Winnaars jeugdboekenwedstrijd in Oostende.

1 Foto:Oostende,
Vrijdagavond werd in de Astridbiblioteek de jeugdboekenweek afgerond met de bekendmaking van de winnaars van de jeugdboekenwedstrijd .De kleuters kregen kwisvragen over sprookjes voorgeschoteld,voor de kinderen van zes tot negen was het tema "Alice in wonderland" en de oudsten (tot 13 jaar) moesten een rebus oplossen.
De winnaars bij de kleuters zijn Erlinde Callens,Sara Clement,Peter Dekeyzer,Willem Lust,Cedric Roelant,Thomas Rollier,Philippe Roose,Cedric Vanhulst,Phillippe Vercamer en Katrien Vermeire.

Auteurs: