CWO

Trouw niet voor je 53 bent...

Consul-generaal Rosette Porta deelt in de huwelijksvreugde in Monaco

Foto: Consul-generaal Rosette Porta en haar echtegenoot Felix Porta tonen trots de uitnodiging van het spraakmakende huwelijk tussen prins Rainier en prinses Grace Kelly dat zich voltrok op 19 april 1986. Vader Leo Porta volgde indertijd het trouwfeest via de zwart-wit televisie. Nu mag het echtpaar het huwelijk van prins albert II met zijn Charlene bijwonen

Auteurs: