D.O.

Restauratie aan de "grote kerke" zal ruim 250 miljoen kosten.

Praalgraf niet beschadigd door bombartementen van 1918.
Foto : De Peperbusse in Oostende,een overblijfsel van de eerste hoofdkerk van de stad, die in 1896 door brand werd verwoest en waarvan alleen een toren overeind bleef.
Foto : De Sint-Petrus- en Pauluskerk in Oostende,na vele jaren nu toch eindelijk uit de steiger.
Foto : Samen met de herstellingen aan de Sint-Petrus-en Pauluskerk werd de kerk teogangkelijk gemaakt voor rolstoelpatiënten.
Foto : Een schets waaruit duidelijk blijkt dat de Sint-Petrus-en Pauluskerk in Oostende in drie fasen werd hersteld.

Auteurs: