Foto Gilbert

De laatste restjes van een betonnen stad

Wanhopige pogingen om te redden wat nog te redden valt

Foto : Een prachtige gevelrij op het Ernest Feysplein: nu ten prooi aan de verloedering. Er is sprake van klassering... als ze tegen die tijd niet in puin gevallen zijn !

Foto : De Steense molen krijgt opnieuw haar wieken en als de subsidies tijdig loskomen kan hij door het stadsbestuur worden aangekocht en gerestaureerd.

Foto : Oostende's oudste huiseke wordt gerestaureerd en krijgt nieuwe bestemming

Foto : Het torengebouwtje op de Vindictivelaan: ooit het waterschoutsambt en loodsengebouw

Auteurs: 

Liet Leopold II de oude Oostendse kerk in brand steken?

Kwaadwilligheid is nooit bewezen

Foto : De Peperbus : overblijfsel van de oude Oostendse kerk waarvan gezegd werd dat Koning Leopold II niet liever zag dan dat zij in een brand opging. Hij wou een nieuwe dekenale kerk, Oostendse waardig

Foto : Het praalgraf van België's eerste koningin Marie-Louise (sic) blijft een graaggezien attraktiepunt

Foto : Een mooi fotografisch effekt : de kijkgaten in de toren vormen als het ware een brandende kaars waardoorheen men een mooie kijk heeft op de sierlijke kapel

Auteurs: 

Ontziltingsfabriek eind 1982 operationeel

Gunstige beslissing van Sociaal-Economisch kernkabinet

Jaarproduktie van 6 miljoen kubieke meter voor drinkwatervoorziening en waterbevoorrading van Vlaamse Industrie

Foto : Schepen H. Dumarey met de glimlach. "Het tot stand komen van de ontziltingsfabriek o het industrieterrein van Zandvoorde beschouw ik bijna als mijn levenswerk? Ik heb er tegen de Sinjoren op, heel hard moeten voor knokken.

Foto :  Dit is de tehnische maquette van het ontziltingsstation zoals het straks zal worden uitgebouwd.

Auteurs: 

Restauratie Petrus- en Pauluskerk : nog vijf jaar!

Geklasseerd kultuurmonument en Gebed in steen...

Foto : De vele en mooie torenspitsen vormen de grootste zorg voor de restaurateurs: veel stenen zitten los en dreigen naar beneden te storten.

Foto : Een van de grote kopzorgen bij de restauratie: deze spitstoren waarvan de windhaan een tijdje geleden is weggewaaid. Zorgvuldig werk kan dit torentje toch nog redden.

Auteurs: