Foto VEO

Renovatie vismijn schiet op .

1 Foto : Oostende- de renovatiewerken in de Oostendse vismijn schieten goed op .Het aanbrengen van een verlaagd  plafond is reeds voor een groot stuk 
              voltooid .Door de vrieskoude lagen de werken gedurende acht dagen stil .Voor het overige ondervond de visserij geen noemenswaardige hinder
              van de koude.

Auteurs: 

Tien jaar na faillissement van koöperatieve de Coo :/ Nog jaarlijks komen ruim tweehonderd ex-personeelsleden bij elkaar .

 

foto 1: De SEO enkele dagen voor de fatale dag:nog een en al beweging .Op 15 januari 1981 sloot de laatste neutrale koöperatieve definitief haar deuren.

235 Personeelsleden stonden op straat ,15.000 klanten waren hun "percenten" kwijt.

 

 

 

 

Wegverzakking Demeybrug hinderlijk

Foto 1 : Het wegdek ter hoogte van de Demeybrug en de Goede Windhelling kreeg het de jongste weken zwaar te verduren.Een injektie met versterkend beton

onder het wegdek moet verzakking tegengaan.

Foto 2 : De werken aan de tunnel onder de Graaf de Smet de Naeyerlaan vorderen goed.Zij moeten de RMT_parkeerterreinen volledig ontsluiten.

Auteurs: