Foto VEO

Beeldstorm brengt kinderteater in casino.

1 Foto: Joke Simoens,Iwein Scheer en Arno Lambert zijn de initatiefnemers van de Beeldstorm.Deze vereniging wil professioneel teater voor kinderen brengen in Oostende .

Vanaf dit najaar brengt de onlangs opgerichte vzw De Beeldstorm teatervoorstellingen voor kinderen.De vereniging ontstond in het brein van de medewerkers van de Paulusfeesten.Volgens Joke Simoens is er in Oostende wel degelijk behoefte aan specifieke kinderaktiviteiten.Om de spaarpot te stijven,houdt de verening een paas-aktie en enkele etentjes.

Auteurs: 

Diamant voor Franciscus en Germaine Declerck.

Foto 1 : Oostende- Franciscus Declerck en Germaine Casier vieren vandaag samen met het verplegend personeel van het rusthuis De
             Boarebreker hun zestige huwelijksverjaardag .Ze huwden in Oostende op 14 maart 1931. Het echtpaar woonde tot vorig jaar in de 
             vuurtorenwijk.Sindsdien verblijven ze in het rusthuis .De diamanten jubilarissen hebben geen kinderen .

Auteurs: 

Federatie der Oorlogsvrijwilligers in stadhuis .

Foto 1 : Oostende -Tijdens het weekend werden de leden van de Koninklijke Nationale Federatie der Oorlogsvrijwilligers 1914-1945 in het 
             stadhuis ontvangen. Karel Aspeslagh,Jacques Delanghe en Camille T'Joen kregen de bronzen medaille voor verdienste opgespeld .
             Leon Dechévres,Jean De Ryckere en Antoine Demoulin kregen de zilveren medaille,terwijl GastonBousse de gouden medaille ontving.
             Urbain Questier mocht de gouden rozet in ontvangst nemen.

Geschiedkundige kring Ernigahem bestaat 10 jaar .

1 Foto: Koenraad Vandenbussche,historicus,is voorzitter van de geschiedkundige kring Ernigahem.
Eernegem-De geschiedkundige kring Ernigahem bestaat 10 jaar .Om dit te vieren, komt er een extra dikke tiende jaargang van het tijdschrift Ernigahem uit .Het tijdschrift 
vormt de basis van de heemkundige kring,verschijnt vier maal per jaar en bevat publikaties van de kernleden van Ernigahem .

Auteurs: 

Oostendse havengeul wordt breder .

Foto 1 : De werken aan de verbreding van de Oostendse havengeul zijn gestart .De graafwerken kaderen in het Masterplan die het onder
             andere mogelijk maakt ook binnenkort Jumboschepen te ontvangen.De tijdelijke De Meyer-Dregging International is belast met de 
             verbreding van de havengeul,immense karwei dat in zijn totaliteit ruim 200 miljoen kost .

Auteurs: 

Oostense baggerfirma Decloedt :internationaal en familiebedrijf.

Oostende-De firma Decloedt ,die dank zij de fusie met Dredging sinds vorige week deel uitmaakt van de tweede grootste baggergroep ter wereld,blijft volgens de Oostende projektleider Elie Raes een familiebedrijf .Bij Decloedt in Oostende werken honderdtien mensen .De Oostendse vestiging is verantwoordelijk voor het onderhoudswerk in de havens van Blankenberge,Nieuwpoort en Oostende.Daarnaast verricht ze specifieke opdrachten.Vandaag start de firma Decloedt met de baggerwerken in Oostense spuikom. Gisteren werden de verdiepingsbaggerwerken in de Oostendse voorhaven aangevat .

Auteurs: 

Opvang,informatie,begeleiding,oriëntatie.

1 Foto: Véronique Desmet is vanaf 1 mei technologieagent voor de impulsregio Oostende-Blankenberge.
Oostende-Veronique Desmet,stafmedewerker bij het Westvlaams Ekonomisch Studiebureau,vat vanaf 1 mei haar nieuwe funktie als technologieagent voor het impulsgebied Oostende-Blankenberge aan.Véronique Desmet was ook reeds intens betrokken bij het Geïntegreerd Aktieprogramma (Gap)van de westhoek .
De funktie van technologieagent vat ze samen in vier termen : opvang,informatie,oriëntatie en begeleiding .

Auteurs: 

Renovatie vismijn schiet op .

1 Foto : Oostende- de renovatiewerken in de Oostendse vismijn schieten goed op .Het aanbrengen van een verlaagd  plafond is reeds voor een groot stuk 
              voltooid .Door de vrieskoude lagen de werken gedurende acht dagen stil .Voor het overige ondervond de visserij geen noemenswaardige hinder
              van de koude.

Auteurs: 

Tien jaar na faillissement van koöperatieve de Coo : Nog jaarlijks komen ruim tweehonderd ex-personeelsleden bij elkaar .

 

Foto 1: De SEO enkele dagen voor de fatale dag:nog een en al beweging .Op 15 januari 1981 sloot de laatste neutrale koöperatieve definitief haar deuren.

235 personeelsleden stonden op straat ,15.000 klanten waren hun "percenten" kwijt.

 

 

 

 

Auteurs: 

Wegverzakking Demeybrug hinderlijk

Foto 1 : Het wegdek ter hoogte van de Demeybrug en de Goede Windhelling kreeg het de jongste weken zwaar te verduren.Een injektie met versterkend beton

onder het wegdek moet verzakking tegengaan.

Foto 2 : De werken aan de tunnel onder de Graaf de Smet de Naeyerlaan vorderen goed.Zij moeten de RMT_parkeerterreinen volledig ontsluiten.

Auteurs: 

Zon zorgt voor gouden paasvakantie.

Algemene repetitie voor nieuwe hete zomer ?
Oostende-De voorbije paasvakantie zorgde over de ganse lijn voor nieuwe rekordcijfers.Na een eerder aarzelende,frisse en winderige start zorgden de weergoden voor een bijna unieke tweede vakantieweek.Zelden zorgde de paasvakantie voor dagjesmensen,kon men dagenlang zonnebaden en een duik in zee was geen zelzaamheid .
De horeca wrijft zich in de handen; hotels en appartementen liepen vol.De aanloop naar het seizoen bezwaarlijk beter.

Auteurs: