Van Bergen Jacques

Zij die ons verlieten : Guy Penneman overleden

3 Foto's : (1) Guy Penneman ; (2) Foto uit het begin van zijn loopbaan aan het KAO en (3) Aan tafel tijdens het afscheidsfeest naar aanleiding van de opruststelling van muziekleraar Mouqué, met Emile Corveleyn, de heer en mevrouw Tyberghein, de heer en mevrouw Penneman en Alfons Monstrey (1955).