Van Caillie André

Foto : Bezoek van veldmaarschalk Montgomery (1954)

Datum is fout in het boek. Hier tijdens zijn bezoek op 12 juli 1954 bij het herdenkingszuiltje opgericht ter herinnering aan de eerste landingsschepn die op 25 september 1944 in het dok aanlegden om manschappen en materieel te ontschepn ter bevrijding van ons land. We zien hem hier in het gezelschap van burgemeester Adolf Van Glabbeke langs de Visserskaai.

Foto : Binnenzicht van het Fort Napoleon (1932)

De opstelling was zeer outbollig en saai : een opeenstapeling van plannen, kaarten en objecten zonder die in een breed historisch verband te betrekken. Voor de uitbeelding van het leven van Napoleon enerzijds en taferelen over de geschiedenis van Oostende anderzijds deed Carlos Loontiens een beroep op kunstschilder René Hansoul.

Foto : Briefhoofd handelsbrief. Maison A. Defonseca. Rue de l'Hospice 6. (1907)

Commerce de bières. Dépositaire du Phoenix. Pilsen Munich, Bock, Bavière. Bières du pays, Stout, Pale-Ale, Schotch-Ale, Past-Op, Lambic-Gueuze, Louvain, Krieken-Lambic. Bierhandel gelegen in de Godshuizenstraat, vanaf juni 1926 Edith Cavellstraat.

Foto : De achterhaven (circa 1910)

Het gebouw van de "Royal Yacht Club Oostende (RYCO)". Deze vereniging werd opgericht op 16 april 1846 onder de benaming "Cercle des Régates d'Ostende". Vanaf 1853 als "Yacht Club d'Ostende". Het clubhuis aan de Dokter Eduard Moreauxlaan is gebouwd in 1905 naar de plannen van de Brusselse architect Georges Hobé. Ingehuldigd in 1906.

Foto : De achterhaven (circa 1920)

Het dienstgebouw waar de apparatuur voor de bediening van de sluizen van de Spuikom was ondergebracht. Gelegen langs de Dokter Eduard Moreauxlaan ter hoogte van het clubhuis van de RYCO.

"In 1929 werd het gebouw waarin de electro-mechanische uitrusting ondergebracht was volledig afgebroken met al wat nog van dat mechanisme overbleef. In 1931 werd de grond die vroeger bezet werd door het gebouw ingelijfd in de Rijksweg nr 72 vak Oostende-Het Zoute, welke in de zomer aan een buitengewoon druk autoverkeer onderhevig is. Tevens werd een gedeelte van de sluis overwelfd" In : Oostende : de "miskende" Haven / Georges Allaert. 2013. p.184. Plate Bib A602

Invent. 2020/1335 fotoarchief D2 album 4 herkomst Simoens

Foto : De Adolf Buylstraat (1928)

Het nieuwe gebouw van de "Librairie Internationale Boekhandel", de vroegere "Librairie Devriendt". Gebouw opgericht in 1928. De zaak werd tot in 1948 gerund door Frans Devriendt. Van 1948 tot 1980 werd de handel verder uitgebaat door de heer en mevrouw Charles Heilman-Gilberte Devriendt

Foto : De Adolf Buylstraat (1952)

De bioskoopzaal Palace, gelegen in de Adolf Buylstraat, in het gedeelte tussen de Hertstraat (links) en de Christinastraat (rechts). Deze zaal opende haar deuren op 31 december 1911. Voor 1935 werden in deze bioskoop veel cowboyfilms vertoond, waardoor deze zaal in de volksmond "het Schietkot" werd genoemd. De Palace werd in 1935 verbouwd en van 453 op 1000 zitplaatsen gebracht. De uitbating werd in 1966 stopgezet.

Foto : De Adolf Buylstraat (1966)

De tabak- en kantwinkel Simon gelegen in de Adolf Buylstraat 42 werd in juli 1899 geopend door het echtpaar Edouard Simon-Anna Dereyghere. Na hun overlijden werd de zaak tot in 1984 voortgezet door de twee dochters. De meubilering van de tabakhandel werd aangekocht door de Oostendse Heemkundige Kring De Plate en was opgesteld en te bezichtigen in het Museum in het Feestpaleis aan het Wapenplein.

"In het Stadsmuseum Langestraat 69, Oostende niet meer tentoongesteld"

 

Foto : De Adolf Buylstraat - Hoek Christinastraat (1935)

De "Brasserie Flamande", toen uitgebaat door Ch. Devisscher. Na zijn dood werd de zaak verder gezet door zijn weduwe, Amanda Reynaert, beter gekend als "Madame Moustache". Deze brasserie was een trekpleister voor Britse toeristen omwille van de "sing songs"

Foto : De Albert I-promenade (circa 1965)

Gedeelte van de Albert I-promenade tussen de Langestraat (links) en de Hofstraat (rechts). Links op de foto het pension restaurant La Regence (het oud Midland Hotel) en rechts het Hotel de Gand (met huisnummer 10). Thans staan daar moderne appartementsgebouwen.

Foto : De Alfons Pieterslaan (1912)

Het estaminet "In de Wederkomst", was gelegen op de hoek van de Alfons Pieterslaan (rechts) en de Sint-Peterburgstraat (links). Het werd uitgebaat door Leonce Dewulf die terzelfdertijd "metser en plafonneur" was. Het bord aan de lantaarnpaal wijst naar een tramhalte op aanvraag. De Alfons Pieterslaan, vroeger Zuidlaan of Boulevard du Midi, kreeg zijn naam vanaf 31 mei 1912. De Sint-Peterburgstraat veranderde vanaf 1953 in Leon Spilliaertstraat.

Foto : De Alfons Pieterslaan (circa 1942)

Gedeelte van de Alfons Pieterslaaan, tussen de Peter Benoitstraat (links) en Petit Paris (rechts). Centraal, de handelszaak Radio De Meester, uitgebaat door Julien De Meester. Rechts, de ijzerhandel Debroe. De twee panden, uiterst links, bleven leeg staan van ongeveer 1913 tot 1946. Nadien werden de benedenverdiepingen ingericht als winkelruimte. In 1966 werden beide huizen gesloopt voor nieuwbouw. Toen is daar de elektrozaak Altron gevestigd.

"Radio De Meester opende zijn nieuwe zaak in maart 1941"

Foto : De Alfons Pieterslaan - Hoek Ieperstraat (1925)

Op deze hoek was het Hoofdlokaal II van de Samenwerkende Maatschappij SEO gevestigd. Op het gelijkvloers werd een café uitgebaat, in de volksmond "De Biercoo" genoemd. Ingehuldigd op 2 oktober 1921 en afgebroken tussen 1975 en 1976.

Foto : De Avenue des Courses, thans Koningin Astridlaan (circa 1900)

Op de voorgrond, de achtertuinen van de huizen gelegen in de Wellingtonstraat (rechts). Tussen deze tuinen en het "Chalet Royal", gebouw centraal op de achtergrond, lag de Avenue des Courses, of Koersenlaan. Deze laan werd in 1930 samen met de Krommestraat omgedoopt tot Generaal Jungbluthlaan die in september 1938 Koningin Astridlaan werd.

Foto : De Brabantstraat (1926)

De herberg en tevens afspanning "In 't Zeepaard" dateerde van 1699, datum die op de gevel was aangebracht in gesmede ankers. Gelegen in het gedeelte tussen de Wapenplein (links) en de Kapucijnenstraat (rechts). Boven de ingangsdeur prijkte een paardenhoofd, het embleem van de herberg. Gesloopt omstreeks 1950.

Foto : De brand van In 't Witte Paard (1974)

Op 1 april brandde het overbekende "In 't Witte Paard" bijna volledig uit. Het was gelegen in de Van Iseghemlaan op de hoek met de Hertstraat. Het gebouw werd naderhand gesloopt om plaats te maken voor een moderne building met op het gelijkvloers een taverne.

Foto : De Brigantijnenstraat (1960)

Het "Cafe 't Zwaantje" was gelegen in de Brigantijnenstraat nr. 6. Het was rond negentienhonderd een zeer gekende kleine danszaal. Haar naam dankte zij aan de afbeelding van de zwaan die het draaiorgel van de danszaal sierde. Alle huizen van deze straat werden in 1982 gesloopt voor de bouw van het "Administratief Centrum".

Foto : De car-ferry "London-Istanbul" (circa 1936)

De maalboot Ville de Liège werd in 1914 gebouwd op de scheepswerf Cockerill te Hoboken bij Antwerpe,. De maalboot werd in 1936 omgebouwd tot de eerste car-ferry op de lijn Ostend-Dover. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het schip gebruikt als depotschip voor de Engelse Royal Navy. Na de oorlog kreeg het opnieuw haar vroegere bestemming als passagiersschip en bleef tot 1950 (?) in gebruik. Op de onderste foto : enkele bemanningsleden.

Foto : De Christinastraat (circa 1950)

Het Café Vieux Temps was gelegen op nummer 149, in het gedeelte tussen de Vindictivelaan (links) en de Euphrosina Beernaertstraat (rechts). In 1958 werd het gebouw gesloopt, samen met de andere huizen in deze rij, om plaats te maken voor de nieuwe vleugel van het Onze Lieve Vrouwe College

Foto : De Christinastraat nr. 67 (1910)

De arbeidershuisje dateert van 1741. Het was ooit een wasserij, in 1910 uitgebaat door de heer en mevrouw Charles Vandewalle-Ocatavie Lefevere, en een snoep- en speelgoedwinkeltje. Nu, 2016, het lokaal van de gidsenkring "Lange Nelle". In 1984 werd het huisje wegens bouwvalligheid, steen voor steen afgebroken en genummerd. Heropgebouwd in 2000-2001

Foto : De Danszaal "De Grotten" (circa 1920)

De danszaal "Les Grottes d'Ostende" was gelegen op 50 meters van het "Royal Palace Hotel", nabij de Wellingtonrenbaan. De binnenmuren van de zaal waren bekleed met namaak rotsen, namaak stalagmieten en stalagtieten, zodat de zaal de indruk gaf van een grot. Vandaar ook de naam van deze danszaal.

Foto : De danszaal "In het Konijntje" (1912)

Na de uitbreiding van de danszaal, werd een nieuw en groter orgel geplaatst door de toen bekende firma Mortier uit Antwerpen. Voor het orgel staan Hortense en Sara, respectievelijk de nicht en de pleegzoon van de uitbater Edouard Pieters

Foto : De danszaal "In het Konijntje", bijgenaamd "Het Keuntje" of "Swansels" (circa 1910)

Het eerste orgel van de danszaal. Het was rijkelijk versierd met schelpen, krullen en cupido's. Links aan het orgel staat Edouard Pieters, bijgenaamd Swansels, de uitbater, en rechts staat "Kootje", de orgeldraaier.

Foto : De de Smet de Naeyerbrug (1905)

Gebouwd tussen 1903 en 1905 naar de plannen van architect Alban Chambon. Genaamd naar de toenmalige minister van financiën. Op de foto zijn de werklieden nog bezig met het plaatsen van de bas-reliëfs onderaan de pilonen van de brug over het afleidingskanaal.

Foto : De de Smet de Naeyerbrug (1905)

De bronzen bas-reliëfs onderaan de brug over het afleidingskanaal werden ontworpen door Karel De Kesel. Zij werden tijdens de Eerste Wereldoorlog door de Duitse bezetter weggenomen om voor oorlogsdoeleinden hersmeden te worden. Links, "De Scheepstimmerman" en rechts, "De Roerganger".

Foto : De Driehoek (huidig Pauluspleintje) (circa 1910)

De witte huizen, rechts op de foto, bevonden zich op de plaats van het huidig Pauluspleintje en maakten deel uit van een driehoekig huizenblok de "Driehoek" genaamd. Deze huizen werden tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) zwaar beschadigd en dienden afgebroken te worden. Vooraan de ingangsdeur van de herberg "In de Klippe". Op de achtergrond, richting kerk, de Kleine Kaaistraat, thans Pastoor Pypestraat

Foto : De eerste vuurtoren (1910)

De eerste vuurtoren werd gebouwd in 1771. Ze werd als lichtbaken gebruikt tot einde 1859. Ze stond op de plaats waar thans het "Monument der Zeelieden" staat op het Zeeheldenplein. In de volksmond werd ze de "Vlaggestok" genoemd. Vooraan een verplaatsbare kiosk. Op de achtergron, de huizen van de oude Vuurtorenwijk op de oosteroever.

Foto : De Euphrosina Beernaertstraat (circa 1900)

Het estaminet "In 't Keizershof" gelegen op de hoek van de Werfstraat, thans de Hendrik Serruyslaan (links), en de Euphrosina Beernaertstraat (rechts). Dit hoekhuis werd rond 1905 onteigengd en gesloopt voorde aanleg van de Hendrik Serruyslaan. De straat rechts op de foto, die de Euphrosina Beernaertstraat kruist, is de Aartshergtoginnestraat. Op de plaats van het hoekhuis met witte gevel werd later het "Hotel Viking" opgetrokken.

Zie ook de situatieschets. De plaats van waarop, en de richting waarin, de foto werd getrokken, staat aangeduid met een pijljte. De huizen zijn de panden nr. 36 tot en met 39.

Foto : De excursieboot "La Reine des Plages" (1905)

"La Reine des Plage" was één van de vele excursieboten die vanuit Oostende uitvaarden voor korte zeetochten. Vaarde vroeger onder Nederlandse vlag als "De Zuiderzee". In 1913 werd het schip uit dienst genomen en te koop gesteld voor 800 Engelse ponden.

Foto : De Gasthofstraat (Rue de l'Hôtel), thans 17-oktoberstraat (circa 1920)

Het Buckingham Palace Hotel, gelegen aan de Rue de la Tribune, op de hoek met de Hotelstraat. Het hotel werd in 1908 gebouwd in opdracht van de heer Louis Joux uit Brussel, naar de plannen van de Brusselse architecten J. Dosveld en Ch. Deteins. Later kreeg het de benaming Hotel Belvédère.

"Rue de l'Hôtel = Gasthofstraat, na de Eerste Wereldoorlog verandert in 17-oktoberstraat". Hotelstraat is een vertaling uit het Frans. Bron : Straatnamen van Oostende van A tot Z / Daniel Deschacht. 1998

Foto : De Goedheidstraat (1959)

Bij een wolkbreuk in de zomer van 1959 kwam een groot gedeelte van het Westerkwartier onder water te staan. Op de foto een gedeelte van de Goedheidstraat, toen aan de rechterkant nog niet bebouwd. Op de achtergrond de Spaarzaamheidstraat. Het gebouw met witte gevel is de toenmalige Bakkerij Roose. De dame op de foto is "Emmerance" de in het Westerkwartier gekende visleurster.

Foto : De Groentemarkt (circa 1900)

De oostkant van de Groentemarkt. Kinderen van de lokale vissersbevolking tonen veel belangstelling voor het werk van een ambachsman.

Op de hoek met de Nieuwstraat, "Hotel Parapluie" en apotheek Halewyck.

Invent. 2020/1544 fotoarchief D2 album 6 herkomst Simoens

Foto : De Groentemarkt (circa 1910)

Het Pension-Restaurant Den Hollander op de hoek van de Groentemarkt en de Dwarsstraat (rechts). De zaak werd toen uitgebaat door het echtpaar Eugène Hermé-Marie Van Batten. Later zette hun dochter de zaak verder, en dit tot in 1973. In 1989 werd het gebouw samen met een aanpalend pand in de Dwarsstraat gesloopt om plaats te maken voor een modern appartementsgebouw met handelszaak.

"Rechts, de Dwarsstraat met op het einde in de Sint-Franciscusstraat 16, de gekende handelszaak "In de Schaar", uitgebaat door G. Delanghe-De Grijze".

Foto : De Groentemarkt (circa 1912)

Filiaal van "Adolphe Delhaize & Cie". Gelegen aan de oostelijke kant, naast de danszaal "Valentino" (rechts). Men leverde aan huis met fiets en stootkar. Luifelopschrift : General Ship Supplying. Let op de mooie gevel en straatlantaarn.

Foto : De Handelsdokken (1872)

Foto genomen toen aan het eerste handelsdok grote werken werden uitgevoerd, waaronder het halveren van de oude Visserskreek. Links, het "Hotel de la Maison Blanche", het wachthuis en daarachter "Hope Hotel". Centraal, het eerste "Zeestation". Rechts, de werkhuizen van het Zeewezen, aan de overkant van de havengeul.

Foto : De Handelsdokken (1872)

Zicht van de werken aan het eerste handelsdok, gezien vanaf het eerste "Zeestation", richting Kapellebrug. Het groot wit gebouw, rechts op de hoek van de Zuidstraat en de Keizerskaai, is het "Hôtel du Nouveau Débarcadère". Het werd in 1899 afgebroken voor de bouw van het "Zeevaartcommissariaat", ook "Pilotage" genoemd

Foto : De handelsdokken (circa 1895)

Zeilschepen varen het eerste handelsdok binnen. Links het eerste Zeestation, in de volksmond de "débarcadère" genaamd. Rechts, een gedeelte van de Keizerskaai, thansVindictivelaan, vanaf de hoek van de Zuidstraat tot de hoek van het Sint Petrus en Paulusplein. Het gebouw uiterst rechts is het gekend "Waterhuis".

Foto : De haven (circa 1895)

De Kuisbank gelegen aan de oostkant van de haven. De schepen legden er aan voor een onderhoudsbeurt van de scheepsromp bij laag tij. Op de achtergrond een deel van de Visserskaai, vanaf het Visserplein, links, tot de Zeedijk, thans Albert I-promenade, rechts.

Op de kuisbank, de O.67 Elise, met schipper G. Burcke en reder P. Wittrock. (Rapport sur l'administration de la situation des affaires de la Ville d'Ostende 1898, p.157)

Foto : De Heilig Hartkliniek

Gelegen op de hoek van de Frère-Orbanstraat en de Roggestraat. Sedert 27 april 1956 Ooievaarslaan. In 1919 richten de Zwartzusters een ziekenhuis op aan het Prinses Stefanieplein. In 1928 kopen zij een stuk grond aan de rand van de stad in de Frère-Orbanstraat, rechtover de "Soldatenberg". Op 21 november wordt de eerste steen gelegd en 11 maanden later op 21 oktober 1929 wordt het nieuwe ziekenhuis ingezegend.

In 1948 komt er in de kliniek een 3e verdieping bij (zie : inventarisnummer 1995/0162)

Meer informatie op : www.zwartzusters-bethel-brugge.be

Foto : De Hendrik Serruyslaan (circa 1910)

De ingang van het postgebouw was onderaan de toren. Vier beelden sierden deze toren, twee aan de Hendrik Serruyslaan, en twee aan de kant van de Wittenonnenstraat. Ze werden gebeeldhouwd door Jules Lagae en synboliseerden : de Zeevaart en de Visserij, de Telegrafie en Telefonie, de Post en Spoorweg, de Industrie en Handel

Foto : De Hendrik Serruyslaan (circa 1925)

De marbrerie Alphonse Simon, gelegen in de Hendrik Serruyslaan nr. 40, in het gedeelte tussen de Poststraat (links) en de Jozef II-straat (rechts). Later vestigde zicht daar de garage Rommerlaere. Het gebouw werd gesloopt voor de bouw van een modern appartementsgebouw

Foto : De Hendrik Serruyslaan (circa 1950)

Dit herenhuis behoorde vroeger toe aan de heer H. Baels en was gelegen in de Hendrik Serruyslaan nr. 64, in het gedeelte tusen de Jozef II-straat (links) en de Euphrosina Beernaertstraat (rechts). Na de Tweede Wereldoorlog was in dit gebouw de Wegendienst gevestigd.

Foto : De Hendrik Serruyslaan en de Keizerskaai, thans Vindictivelaan (1909)

Links, een gedeelte van de Hendrik Serruyslaan. Rechts, een gedeelte van de Keizerskaai. Tussen deze twee huizenrijen, de Aartshertoginnestraat. Het gebouw, centraal, is het in aanbouw zijnde "Hôtel des Thermes", in de volksmond het "Kanonhotel", naar de plannen van architect Charles Van Rysselberghe

Foto : De Hofstraat (circa 1938)

Het hotel-restaurant Au Nouveau Coq d'Or, gelegen in de Hofstraat, op de hoek van de Platformstraat (links). Het werd toen uitgebaat door het echtpaar Henri Van Coillie-Clementina Vandendriessche. Het hotel werd in 1958 verbouwd tot het Hotel Bero, uitgebaat door het echtpaar Michel Bero-Karine Van den Broucke

Foto : De hondenkarretjes. De Weststraat, thans Adolf Buylstraat (circa 1900)

Tot lang na de eeuwwissling maakten de hondenkarretjes deel uit van het Oostendse straatbeeld. Ze werden hoofdzakelijk gebruikt voor het vervoer van eetwaren, zoals melk, brood, vis en bier. De foto werd genomen in de Weststraat ter hoogte van de Christinastraat, richting Langestraat. Op de linkerhoek is thans een tearoom - crêmerie gevestigd en op de rechterhoek een schoenenzaak

Foto : De Ieperstraat (1952)

De parochiale jongensschool Sint-Jozef was gelegen in de Ieperstraat, in het gedeelte tussen de Euphrosina Beernaertstraat (links), en de Alfons Pieterslaan (rechts). Deze school was de vroegere broederschool die was overgenomen door het OLV College. Het gebouw werd in 1972 gesloopt om plaats te maken voor een nieuw compleks bestemd voor de kantoren van de "Christelijke Mutualiteit (CM)". Deze werden in mei 1975 in gebruik genomen.

Foto : De Kaaistraat (1925)

De confectiezaak "Au Drapeau Belge" op de hoek van de Ooststraat. Deze zaak werd in 1893 opgericht door Alois Degraeve en was toen gevestigd in de Sint-Paulusstraat 46. Later werd de winkel overgebracht naar de Kerkstraat 22. In 1920 verhuisde de winkel naar de Kaaistraat

Foto : De Kaaistraat (1952)

Het Sinte Monica moederhuis van de Zwarte Zusters was gelegen in de Kaaistraat, in het gedeelte tussen de Ooststraat (links) en de Sint-Paulusstraat (rechts). In 1956 verkochten de Zwarte Zusters het gebouw aan het Sint Andreas Lyceum voor de uitbreiding van de school. Deze plannen werden echter niet uitgevoerd. Het pand werd daarna aangekocht door de Staat. In 1977 werd het gebouw gesloopt. Sommige delen, waaronder het smeedijzeren hekken, werden naar het Openluchtmuseum van Bokrijk overgebracht. Thans, het gebouw van de RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening)

Foto : De Kaaistraat (circa 1912)

De vroeger goed gekende Confiserie Van Sevenant. Deze zaak was gelegen in de Kaaistraat nummer 29 en werd opgericht door de heer Charles Van Sevenant. Voor het huis poseren de kinderen van Charles Van Sevenant : links Georges en Julien en rechts, op de voorgrond, Marie en Berthe.

Foto : De Kaaistraat - Hoek Ooststraat (1930)

De confectiezaak "Au Drapeau Belge" in het nieuwe gebouw dat in 1929-1930 werd opgetrokken. De zaak werd toen gerund door José Degraeve die zijn vader was opgevolgd. In hetelfde gebouw was ook de apotheek van Georges Degraeve, de broer van José, gevestigd. In 1963 werd het huis verkocht en gesloopt voor nieuwbouw. De winkel werd toen tijdelijk overgebracht naar de Kapellestraat, naast de apotheek Van de Weghe. Sedert 1972 is deze zaak gelegen in de Adolf Buylstraat

Foto : De Kapellestraat (1936)

De confectiezaak "Caddy Tailors", opgericht in 1935 door Maurice Deryckere. Nadien voortgezet door zijn zonen Jean en André. Het huis, gelegen op de hoek van de Sint-Paulusstraat, werd in 1935 gebouwd naar de plannen van architect Bernard Christiaens.

Foto : De Kapellestraat (circa 1900)

Gedeelte van de Kapellestraat, gezien vanaf de Sint Paulusstraat richting Wapenplein. Gezien het geringe autoverkeer was de Kapellestraat rond de eeuwwisseling een echte "wandelstraat". Links op de foto : de porseleinwinkel van de heer Adolphe Dangotte, de patisserie Plouvier en de goudsmid Willems

Foto : De Kapellestraat (circa 1950)

Het hoofdgebouw van de firma Valcke, gelegen in het gedeelte tussen de Jozef II-straat (links) en de Vindictivelaan (rechts). In 1986 werden de winkelactiviteiten stopgezet. De burelen werden naar de Vuurtorenwijk overgebracht. Het complex werd daarop volledig verbouwd tot winkelgalerij en kreeg de naam Mercatorpand

Foto : De Keizerskaai, nu Vindicitivelaan (circa 1890)

Op de voorgrond, het tweede handelsdok. Achteraan, gedeelte van de Keizerskaai tussen de vroegere Werfstraat (links) en het Onze Lieve Vrouwe College (rechts. De huizenrij links, tussen de Werfstraat en de Aartshertoginnestraat, werd rond de eeuwwisseling gesloopt voor de aanleg van de Hendrik Serruyslaan.

Foto : De Keizerskaai, nu Vindicitivelaan (circa 1890)

Vrachtschepen in het eerste handelsdok. Gedeelte van de Keizerskaai vanaf de Sint-Jorisstraat (links). Het groot gebouw, centraal in beeld, "Hotel du Nouveau Débarcadère", was gelegen op de hoek van de Zuidstraat. Het werd in 1899 gesloopt voor de bouw van het Zeevaartcommissariaat, ook "Pilotage" genoemd. Rechts, tussen twee masten, het eerste Zeestation 

Foto : De Keizerskaai, thans Vindictivelaan (circa 1895

De Keizerskaai, gezien vanaf het tweede handelsdok. Centraal, de Kapellestraat, met op de linkerhoek het "Hôtel de la Couronne" en op de rechterhoek het "Hôtel du Bassin". Op de achtergrond de toren van de Sint-Pieterskerk, bijganaamd "De Peperbusse", waaraan herstellingswerken worden uitgevoerd.

Foto : De Keizerskaai, thans Vindictivelaan (circa 1900)

Gedeelte van de Keizerskaai tussen de Zuidstraat en het Sint Petrus en Paulusplein. Van links naar rechts op de foto : Het estaminet van Ch. Huybrechts-Tournoy, het reisagenschap South Eastern & Chatham Railways, het estaminet Pierre Defer-Maurickx en het Royal Mail Hotel. Verder op de hoek het Waterhuis. Op de achtergrond rechts de Oude Vismijn (De Cirk)

Foto : De Keizerskaai, thans Vindictivelaan (circa 1912)

Centraal het café 't Waterhuis, gelegen op de hoek van de Keizerskaai en het Sint Petrus en Paulusplein (rechts). Daar werd de scheepsvoorraad drinkbaar water opgedaan. Het gebouw dateert van 1632 en bestaat thans nog. In 1988 werd de gevel van het café verfraaid, waardoor het gebouw een nieuw uitzicht kreeg. Links, het hotel Atlantic, dat toen werd uitgebaat door de heer C. Kerkaert.

Foto : De Kemmelbergstraat (circa 1920)

Het Hotel Beerblock in de Kemmelbergstraat, in het gedeelte tussen de Koningsstraat (links) en de Zeedijk (rechts). Het hotel werd toen uitgebaat door de heer R. Baervoets. In de tachtigerjaren waren de diensten van het kadaster in dit gebouw gevestigd. Nu een modern appartementsgebouw.

Pagina's