Vanneste Olivier

Provincieraad van West-Vlaanderen : rede door O. Vanneste, gouverneur van de provincie West-Vlaanderen bij de opening van de gewone zitting

Bezit : Redes bij de opening van de gewone zittingen op 1 oktober 1982 : Ekonomische aspekten van de milieuzorg (62p.) ; 1 oktober 1983 : De tertiaire sektor als bron van werkgelegenheid (66p.) ; 1 oktober 1984 : Dertig jaar later : een ekonomische evaluatie (54p.) ; 14 november 1985 : Zeebrugge, een proeipool (73p.) ; 1 oktober 1986 : De gemeentelijke financiën in West-Vlaanderen in de krisisjaren 1973-85 (71p.) ; 1 oktober 1987 : Grasduinen in het kusttoerisme (28p.) ; 18 oktober 1988 :Het voorkomen van de misdadigheid-teoretische beschouwingen en aanpak in West-Vlaanderen (43p.) ; 3 okto