Vilain Omer

De benzinepomp : straatmeubilair

Illustraties : (1) Een Texaco-pomp aan de Garage Julet in de Congolaan (nu Eduard Moreauxlaan) waarschijnlijk de eerste garage van de wijk Opex ; (2) Een oude benzinepomp aan de Garage du Littoral (Garage Wybo) in de Torhoutsesteenweg, waar nu de Permekegalerij gelegen is. De benzine kostte toen 3,20 fr. (foto uit de jaren '30) en (3) Eén van de eerste na-oorlogse benzinepompen, als een bijkomende aktiviteit van het Hotel "Au Damier" op het Hazegras

auteurs: 

De brug : 85 jaar geleden werden de havenwerken ingehuldigd

Illustraties : (1) De De Smet de Naeyerbrug gezien langs de vaart aan het Hazegras. Nu ligt daar de baan die naar de Konterdam loopt ; (2) De brug gezien als men Oostende binnenkomt en (3) De leeuwenburg met de prachtige bronzen leeuwen en sierlijke lantaarns an de Demeysluis

auteurs: 

De facteurs

Illustraties : (1) Een postkoets in de Oostendse Langestraat in 1815. (De tekening is van James Thiriar) ; (2) De postbode brengt nieuws bij een oude, verwonderd kijkende visser. (Prentkaart uit de verzameling "De post in de wereld") en (3) Een lief fantasie-kaartje met de postman die een hele tas nieuws uit Oostende brengt. (circa 1910)

auteurs: 

De karnavalstoeten van toen

Illustraties : (1) De grote verklede stoet van Marquet die 2 dagen uitging. Men ziet in de Louisastraat de praalwagen van de vereniging "nu voor later" die de vier seizoenen uitbeeldt ; (2) De "Duitse Club Concordia" poserend voor het Oostends karnavalgebeuren. De fot is evenwel vroeger genomen, wan tdie werd aan belangstellenden verkocht als steunkaart (1904) en (3) De wagen van Prins Karnaval (1937). De kaart is een publiciteitskaart die in 1938 verstuurd werd om het gemaskerd bal van de "Rat Mort" en de grote karnavalstoet, die met talrijke wagens en gemaskerde groepen de stad zouden doorkruisen, aan te kondigen

auteurs: 

De Koningstraat.

Foto : Een zicht op de luxueuze inrit van het Splendid Hotel,met een deel van het hotel dat uitgaf op de grote binnenkoer. (Circa 1903)

Foto : De rechterzijde van de Koningstraat. Een zicht in de richting van het Koninklijk Chalet. (Circa 1910)

Foto : De Koningstraat, gezien van aan de hoek van de Leopold ll-laan. Links ziet men hey Savoy-Hotel.

Auteurs: 

De Noorse stallingen : Laatste getuigen van "La belle époque"

Illustraties : (1) De Noorse stallingen in al hun pracht en glorie ; (2) Een duidelijk zicht op de toegangspoort, met binnenkoer en daarachter het hoofdgebouw. Men ziet daarop hoe prachtig de houtbewerking van de poort en de afsluiting was en (3) Een zijzicht van de voorgevel, juist van op een plaats waar men het voorste torentje niet kan zien. Let op de gaslantaarns

auteurs: 

De Rogierlaan

Foto : De Rogierlaan rond 1905.Men ziet heel goed de tramsporen.

Foto : Een zicht op het pensionaat van het Koninlijk Atheneum. In het huis ernaast (rechts) werd tussen 1940 en 1954 de stadsbiblioteek ondergebracht 

foto : De huizenrijen in de Rogierlaan gezien van aan de Euphrosine Beernaertstraat 

 

Auteurs: 
Trefwoorden: 

De strandkabines

Foto : De grote massa strandkabines gezien op het Thermaal Instituut .(circa 1937)

Foto : Strandkabines in Mariakerke. De achterzijde werd door andere strandbezoekers dikwijls ingenomen om uit de wind te kunnen zitten. Men kon zelfs zien dat het niet te warm was. Er ligt niemand in badpak 

Auteurs: 
Trefwoorden: 

De trappen naar 't strand

Illustraties : (1) De ijzeren trap nabij de "Drie Gapers". Op de kaart leest men "La plage des Bois" wat zinspeelde op de houten strandkabines waarvan er toen nog veel op barakken geleken. (ca. 1905 ; (2) Een familiekiekje aan een trap van Mariakerke als prentkaart uitgegeven (ca. 1955) ; (3) De trap nabij Raversijde (ca. 1950)

auteurs: 

De trappen naar 't strand.

Foto : De ijzere trap nabij de "Drie Gapers". Op de kaart leest men "La plage des Bois", wat zinspeelde op de houten strandkabines waarvan er toen nog veel op barakken geleken. (Circa 1905)
Foto : Een familiekiekje aan een trap van Mariakerke als prentkaart uitgegeven.(Circa 1955)
Foto : De trap nabij Raversijde. (Circa 1950)

Auteurs: 

De Venetiaanse Galerijen

Illustraties : (1) De Venetiaanse Galerijen, kant Albert I-promenade, richting Parijsstraat (1902) ; (2) De Venetiaanse Galerijen langs de Albert I-promenade, richting Koninklijk Chalet, dat na Wereldoorlog II werd afgebroken om plaats te maken voor een nieuwe Koninklijke villa

auteurs: 

De winter van 1929 : toen het nog bitter koud was

Illustraties : (1) Ijsblokken in februari 1929 op het strand van Oostende ; (2) Ijsblokken op het strand van Koksijde op 15 februari 1929 en (3) Een vissersschip dat in het gure weer Oostende kwam binnengevaren. De masten, ra's en de kabels zaten volledig vast door het ijs.

Trefwoorden: 
auteurs: 

Den Avenue de la Reine

Illustraties : (1) Toen de Koninginnelaan nog niet volgebouwd was. Rechts ziet men dat er een tramspoor ligt. Gedurende een korte tijd kon men vanaf de zeedijk tot in het Bosje met een trammetje rijden. (ca. 1900) ; (2) De villa's tussend de Wellingtonstraat en Petit Paris. Het hoekhuis werd nu nog maar onlangs afgebroken. Veel villa's hadden nog een mini-tuintje met een hekken voor hun deur. Een paar van die hekkens blijven nu nog over. (ca. 1908) en (3) Een algemeen zicht vanaf Petit Paris tot aan de Koninklijke Galerijen. In feite een zeer rustige straat zonder parkeerprobleem ! (ca. 1925)

Trefwoorden: 
auteurs: 

Die heerlijke mosselen : van gemeengoed tot luxe

Illustraties : (1) Mosselen die gekweekt werden in een mosselpark worden afgestoken door een mosselvisser ; (2) Het plukken van mosselen aan het staketsel van Nieuwpoort bij laag tij en (3) Ook op de golfbrekers van Mariakerke werden mosselen voor direkte konsumptie geplukt (circa 1950)

Trefwoorden: 
auteurs: 

Drie Oostendse straten

Uit een prentkaartenverzameling

Foto : De Edith Cavellstraat in 1905. Er is hier nog geen parkeerprobleem.

Foto : De Muscarstraat.Het roomijswagentje en straatkinderen ,waaronder een meisje met een hoepel ,maken het straatbeeld uit.Ook hier nog geen parkeerproblemen 

Foto :De Sportstraat .Een typishe straat voor appartementsverhuur in het seizoen.Een gaslantaarn moet de hoek verlichten . De straat is stil en rustig .
           We zien aan de kledij van het koppel dat het al lente of zelfs zomer is .

Auteurs: 

Echte Oostendse folklore : Langs de Visserskaai

Illustraties : (1) "De Cierk" met de Visserskaai in de achtergrond (ca. 1900) ; (2) Oude vissers langs de Kaai. In de achtergrond de Werkhuizen van het Zeewezen en (3) De vistrein op de Kaai. Deze reed tot voorbij het Vissersplein (op z'n Oostends "de Zwienemarkt") 

auteurs: 

Fotoatelier Lebon : de fotograaf van "La Belle Epoque"

Illustraties : (1) De familie bij de badkar en het ezeltje ; (2) Twee zusters met hun kinderen, allemaal op hun "piekebeste". Let op het vele strandspeelgoed en (3) Met de opkomst van de vliegtuigen een zwevend toestel voor het Kursaal-dekor. De man kan evenwel niet laten er een grapje van te maken. We zien evenwel dat de belle-epoque reeds voorbij was.

auteurs: 

Gewijzigde stadsbeelden : De Squares

De pleinen die in zekere zin één groot plein uitmaken en de namen van de twee Belgische prinsessen die de dochters waren van Leopold II, staan voor de doorsnee Oostendenaar nog steeds bekend als de "Squares". Het Prinses Stefanieplein is een rechthoekig plein, terwijl het Prinses Clementinaplein eigenlijk een driehoekig plein
is. Dus niet "Squares".

 

 

 

 

 

Auteurs: 

Pagina's