Den Athenée

Borstel- en bezemmakerij Vandevelde bestaat 100 jaar

2 foto's : (1) De handelszaak met Frans Vandevelde met dochter Ester (linkerdeur), rechts de zonen Jozef en Maurice met tussen hen de borstelmaaksters Angèle Regordt en Maria Hallemeersch (1911) en (2) François Vandevelde met echtgenote Georgette Mares en zoon Frank met echtgenote
Uit : De Zeewacht

Auteurs: 

Foto : Leden van de Vereniging van Oud-Leerlingen en Vrienden van het Koninklijk Atheneum 1 Centrum Oostende vzw

Foto : Academische zitting en tevens herdenking van de 100e verjaardag van de inhuldiging van het gebouwencomplex Koninklijk Atheneum tussen de Leon Spilliaertstraat en de Rogierlaan (8 oktober 1901). De feestviering op zaterdag 13 oktober 2001 werd bijgewoond door heel wat oud-leerlingen

Auteurs: 

Pagina's