Advertentie : Firma J. Baels-Mauricx, 93, Rue de la Chapelle, Ostende. - Gesticht in 1878, Reederij, beschrijven en besturen van stoomtreilers, motorbooten en allerhande verhandelingen betreffende zeevisscherij