Advertentie : Reders en vissers, voor uw sociale lasten en boekhouding wendt u in volle vertrouwen tot de OVA, Vismijn Oostende, tel. 721.73, beroepsvereniging Hand in Hand

Auteurs: 
Jaar van publicatie: 
1966
Publicatiedatum: 
15/07/66
Pagina's: 
7
Plaatskenmerk: 
VISS1966