Zoek op plaatskenmerken in lijst

Plaatskenmerk Titel Type
B400 De grote zeevloeden van Oostende Bibliotheek - Deelbeschrijving
B400 De Oostendse Kompagnie 1723-1728 Bibliotheek - Deelbeschrijving
B400 Het Beleg van Oostende 1601-1604 Bibliotheek - Deelbeschrijving
B400 Oostende bekomt die keure van stad 28 juni 1267 Bibliotheek - Deelbeschrijving
B400 Oostende vrijhaven Bibliotheek - Deelbeschrijving
B400 Oostende wordt havenstad Bibliotheek - Deelbeschrijving
B400 C511 Vijf glanspunten uit de geschiedenis van Oostende. - (Folklore reeks ; 7) Bibliotheek - Boek
B401 C514 Het Oostendse dialekt. - (Folklore reeks ; 3) Bibliotheek - Boek
B402 Mijn leven als bokser : Vlaams kampioen vertelt zelf hoe hij, ondanks tegenkantingen, zegevierde in de sport en slaagde in zijn leven Bibliotheek - Boek
B403 Bibliografie van Bredene. - (Ter Cuere cahier 1988 ; 3) Bibliotheek - Boek
B404 C231 Oostendse visserij : het leven van Robert Rycx door hemzelf verteld. - (Ter Cuere cahier 1999 ; 3) Bibliotheek - Boek
B405,B665 Bredene getekend. - (Ter Cuere cahier 1986 ; 2) Bibliotheek - Boek
B406 Oostende graag gezien : de oudste prentkaarten. - (Graag gezien ; 17) Bibliotheek - Boek
B407 De tram te Westende. - Catalogus van de gelijknamige tentoonstelling van 29/06/1991 tot 14/09/1991 in het toerismekantoor Westende Bibliotheek - Boek
B408 Antony en Westende. - Catalogus van de gelijknamige tentoonstelling van 4/07/1989 tot 31/08/1989 in het toerismekantoor Westende Bibliotheek - Boek
B409 Kant in Oostende. - Monitricencursus Bibliotheek - Boek
B410 Walraversijde 1465 : de bloeiperiode van een vissersdorp aan de zuidelijke Noordzeekust = L'âge d'or d'un village de pêcheurs sur la côte méridionale de la mer du Nord ... Bibliotheek - Boek
B411 C639 Met uitzicht op zee : een nieuw begin voor het kursaal van Oostende Bibliotheek - Boek
B412 Aimée Thonon : een leven vol muziek Bibliotheek - Boek
B413 A547 Oostende en Co : het verhaal van de Zuid-Nederlandse Oost-Indiëvaart 1715-1735. - Publicatie n.a.v. de gelijknamige tentoonstelling in de Venetiaanse Gaanderijen (Oostende) van 24 mei tot 29 september 2002 Bibliotheek - Boek
B414 Het cultureel regiem : cultuur en beleid in Vlaanderen Bibliotheek - Boek
B415 Het site Ten Duinen te Koksijde : archeologisch, geologisch, historisch. - Overdruk uit : handelingen der maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde te Gent ; nieuwe reeks ; dl. 28, 1974 Bibliotheek - Boek
B416 Winkels van toen : tentoonstelling over handel en horeca te Westende-Bad 1896-1950. - Catalogus van de gelijknamige tentoonstelling van 25/06/1994 tot en met 11/09/1994 in het toerismekantoor Westende Bibliotheek - Boek
B417,B555 In het spoor van de koning Leopold II in Oostende 1965-1909. - (Oostendse historische publicaties ; 14) Bibliotheek - Boek
B418,B419 Ostendiana 1 : lustrumboek van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, afdeling Oostende-Kuststreek Bibliotheek - Boek
B418,B419 Archief van en over Oostende Bibliotheek - Deelbeschrijving
B418,B419 De grote brand van Blankenberge in 1719 Bibliotheek - Deelbeschrijving
B418,B419 De kwartierstaten K. De Puydt, F. Edebau, J. Piers en K. Seys Bibliotheek - Deelbeschrijving
B418,B419 De politieke evolutie in het arrondissement Oostende 1830-1914 Bibliotheek - Deelbeschrijving
B418,B419 De vuurtorens van Oostende Bibliotheek - Deelbeschrijving
B418,B419 De zeevisserij te Oostende tussen eeuwwisseling en wereldoorlog I Bibliotheek - Deelbeschrijving
B418,B419 De zegels van Blankenberge Bibliotheek - Deelbeschrijving
B418,B419 Drie dokumenten in verband met Oostende Bibliotheek - Deelbeschrijving
B418,B419 Het inrichten van vermakelijkheden te Oostende op het einde van de 18e eeuw Bibliotheek - Deelbeschrijving
B418,B419 Het personeel van de Admiraliteit te Oostende en Duinkerke 1634-1692 Bibliotheek - Deelbeschrijving
B418,B419 Het stadswapen van Oostende Bibliotheek - Deelbeschrijving
B418,B419 Louis Bernaert 1685-1741, commissionaris van de Oostendse Compagnie, zijn bloed- en aanverwanten Bibliotheek - Deelbeschrijving
B418,B419 Ontstaan en ontwikkeling van de Vlaamse vishandel Bibliotheek - Deelbeschrijving
B418,B419 Oostendse iconografie Bibliotheek - Deelbeschrijving
B418,B419 Over geloof en bijgeloof bij de vissersbevolking in de Westhoek Bibliotheek - Deelbeschrijving
B418,B419 Plaatsaanduidingen te Oostende in de volksmond Bibliotheek - Deelbeschrijving
B418,B419 Van buza tot buis, de ontwikkeling van het Vlaamse visservaartuig 12e-16e eeuw Bibliotheek - Deelbeschrijving
B418,B419 Wetsovertreding en misdadigheid te Oostende 1477-1495 Bibliotheek - Deelbeschrijving
B420 Ostendiana 2 : jaarboek van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, afdeling Oostende-Kuststreek Bibliotheek - Boek
B420 De buskruitontploffing te Oostende op 19 september 1826 Bibliotheek - Deelbeschrijving
B420 De eerste reactie van burgemeester Van Iseghem op de overdracht van de kazernes aan de stad ten tijde van Napoleon 1810 Bibliotheek - Deelbeschrijving
B420 De familie Rycx Bibliotheek - Deelbeschrijving
B420 De kwartierstaat Jonckheere Bibliotheek - Deelbeschrijving
B420 De kwartierstaten M. Maes, L Major en Ch. Elleboudt Bibliotheek - Deelbeschrijving
B420 De Oostendse pers 1818-1914 Bibliotheek - Deelbeschrijving
B420 De stads- en parochiegrenzen van Blankenberge Bibliotheek - Deelbeschrijving
B420 De uitdrijving van publieke vrouwen uit Oostende ten tijde van Napoleon Bibliotheek - Deelbeschrijving
B420 Hedendaagse Oostendse folklore Bibliotheek - Deelbeschrijving
B420 Het haargeld te Oostende in 1533, haar bewoners en hun sociale stratificatie Bibliotheek - Deelbeschrijving
B420 Het noodgeld van Oostende in 1914 Bibliotheek - Deelbeschrijving
B420 Klokkendoop en torenbouw te Oostende : het bezoek van bisschop Gilles de Baerdemakere 19-20 juli 1478 Bibliotheek - Deelbeschrijving
B420 Mijn voorouders Bibliotheek - Deelbeschrijving
B420 Oostendse huisnamen 1676-1705 Bibliotheek - Deelbeschrijving
B420 Stene na het beleg van Oostende Bibliotheek - Deelbeschrijving
B420 Vissers te Blankenberge in 1778 Bibliotheek - Deelbeschrijving
B420 De eigenaars van onroerende goederen te Klemskerke ca. 1840 Bibliotheek - Deelbeschrijving
B421 Ostendiana 3 : jaarboek van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, afdeling Oostende-Kuststreek Bibliotheek - Boek
B421 De kwartierstaten J. De Clerck en G. Moerman Bibliotheek - Deelbeschrijving
B421 De Oostendse kaper Michiel Mansvelt en zijn familie Bibliotheek - Deelbeschrijving
B421 De vernieuwing van de magistraat van Oostende in 1788 Bibliotheek - Deelbeschrijving
B421 François Carpentier, Oostendse kaper Bibliotheek - Deelbeschrijving
B421 Het godshuis de Drie Koningen Bibliotheek - Deelbeschrijving
B421 Het Mijnplein te Oostende Bibliotheek - Deelbeschrijving
B421 Jean Baptiste Serruys : een orangistische stem in het Nationaal Congres 1830-1831 Bibliotheek - Deelbeschrijving
B421 Kunstschilder Edouard Hamman : bondige chronologie van zijn leven en werk Bibliotheek - Deelbeschrijving
B421 Oostende 1604-1645 Bibliotheek - Deelbeschrijving
B421 Oostende 1837-1977 : evolutie weerspiegeld in handel, nijverheid en beroepen Bibliotheek - Deelbeschrijving
B421 Uitgevers van Oostendse prentkaarten Bibliotheek - Deelbeschrijving
B421 Voor wijn en vis : de politieke rol van de Vlaamse kustplaatsen aan de vooravond van de nieuwe tijden Bibliotheek - Deelbeschrijving
B422 Ostendiana 4 : jaarboek van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, afdeling Oostende-Kuststreek Bibliotheek - Boek
B422 De Armenschool te Oostende 1682-1795 Bibliotheek - Deelbeschrijving
B422 De Gentse voorouders van burgemeester Julien Goekint ca. 1465-1759 Bibliotheek - Deelbeschrijving
B422 De kwartierstaten J. Goekint, J. Denorme en A. Laridon Bibliotheek - Deelbeschrijving
B422 De landbouw te Oostende in de 19e eeuw Bibliotheek - Deelbeschrijving
B422 De orgelkunstenaar Léandre Vilain 1988-1945 Bibliotheek - Deelbeschrijving
B422 De postwaardestukken van Oostende Bibliotheek - Deelbeschrijving
B422 Een halve eeuw franstalig onderwijs te Oostende : het institut des Dames du Sacré-Coeur Bibliotheek - Deelbeschrijving
B422 Een overzicht van de 19de eeuwse Oostendse porseleinkaarten Bibliotheek - Deelbeschrijving
B422 Het kansspel te Oostende voor 1914 Bibliotheek - Deelbeschrijving
B422 Het Oostends dialect in 1885 volgens de enquete van prof. P. Willems Bibliotheek - Deelbeschrijving
B422 Jean-Joseph-Pierre Maclagan, Oostends Orangist Bibliotheek - Deelbeschrijving
B422 Nog over de grote brand van Blankenberge in 1719 Bibliotheek - Deelbeschrijving
B422 Oostendse schepen naar Kanton 1719 Bibliotheek - Deelbeschrijving
B423 Het "Oude" Oostende en de rente op de "Hofsteden" toebehorende aan de graaf Bibliotheek - Deelbeschrijving
B423 Ostendiana 5 : jaarboek van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, afdeling Oostende-Kuststreek Bibliotheek - Boek
B423 Baden te Oostende in 1848 Bibliotheek - Deelbeschrijving
B423 Bij het verdwijnen van drie toeristische complexen te Oostende Bibliotheek - Deelbeschrijving
B423 Boulevard Roger een brok Oostendse familiegeschiedenis uit de Belle Epoque Bibliotheek - Deelbeschrijving
B423 De Blankenbergse visserij zo zwaar geteisterd in 1836 en in 1867 Bibliotheek - Deelbeschrijving
B423 De Cercle des Beaux Arts d'Ostende, een Oostends kunstinitiatief uit de Belle Epoque Bibliotheek - Deelbeschrijving
B423 De Kamers van Koophandel van Oostende 1803-1914, de evolutie van een drukkingsgroep Bibliotheek - Deelbeschrijving
B423 De kwartierstaten en stamreeksen van Theo Van Haverbeke en van Julienne en Marcelline Valcke Bibliotheek - Deelbeschrijving
B423 De Oostendse drukkerijen 1780-1850 Bibliotheek - Deelbeschrijving
B423 De scheepsbouw in een kleine haven als Oostende in het begin van de moderne tijden 1446-1564 Bibliotheek - Deelbeschrijving
B423 Dodenlijst van het Kapucijnenklooster van Oostende Bibliotheek - Deelbeschrijving
B423 Omtrent de oprichting van de H.-Hartparochie en de H.-Hartkerk Bibliotheek - Deelbeschrijving
B423 Oostendenaars omgekomen in Franse militaire dienst 1801-1813 Bibliotheek - Deelbeschrijving
B424 Ostendiana 6 : jaarboek van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, afdeling Oostende-Kuststreek Bibliotheek - Boek
B424 Badgasten naar Oostende in 1883 Bibliotheek - Deelbeschrijving
B424 De familie Alleman : onderwijs pioniers te Zandvoorde in de 19e eeuw Bibliotheek - Deelbeschrijving
B424 De kwartierstaat Hendrik Pype Bibliotheek - Deelbeschrijving
B424 De schoolstrijd in Oostende Bibliotheek - Deelbeschrijving
B424 Guillielmo de Brouwer 1693-1767 : een schets van een kapitein, handelaar en reder in de 18de eeuw Bibliotheek - Deelbeschrijving
B424 Hendrik Pype Bibliotheek - Deelbeschrijving
B424 Onze kwartierstaat : Charles De Sorgher Bibliotheek - Deelbeschrijving
B424 Oud Oostende, enkele nieuwe bronnen Bibliotheek - Deelbeschrijving
B424 Slachtoffers van het vergaan van de platboot-ponton te Oostende 30 juni 1804 Bibliotheek - Deelbeschrijving
B424 Testerep, nieuwe gegevens Bibliotheek - Deelbeschrijving
B425,B426 Bredene in oude prentkaarten. - (In oude prentkaarten) Bibliotheek - Boek
B427,B588 Penningkunde : penningen, medailles, plakketten Bibliotheek - Boek
B428 De slag en het beleg van Nieuwpoort juli 1600 Bibliotheek - Boek
B429 De Bijzondere Dienst der kust : 100 jaar samenleven met de zee 1898-1998 : een hernieuwde kennismaking met de afdeling Waterwegen Kust. - Uitgegeven ter gelegenheid van haar eeuwfeest Bibliotheek - Boek
B430 Parochiale kerk S.S. Petrus en Paulus : correspondentie en brieven. - Fotocopies Bibliotheek - Boek
B431 Emile Bulcke. - Catalogus n.a.v. de tentoonstelling in het Museum voor Schone Kunsten (Oostende) van 21 november 1987 - 25 januari 1988 Bibliotheek - Boek
B432 Cultuurbezit in Vlaanderen : lijst van beschermde monumenten en landschappen op 31 december 1976 Bibliotheek - Boek
B433 Oostende 25.03.1793-28.09.1802 : dagboek van de Franse Tijd Bibliotheek - Boek
B434,B435 Kursaal 100 : 1875-1975 Bibliotheek - Boek
B436 O.126 Frans Legein : Gezonken nabij Oostende na aanvaring met sleepboot Zeeleeuw, geen doden : 2 januari 1934. - Met 1 foto Bibliotheek - Deelbeschrijving
B436 O.126 Neptune : Vergaan op de kusten van Schotland, geen doden : 25 maart 1928 Bibliotheek - Deelbeschrijving
B436 O.127 Basile Georges : Op 16 juli 1965 gezonken tijdens de opsleping naar Oostende door de O.204 Madeleine Hubertine, geen doden : Stranding nabij havendam te Cherbourg : 5 mei 1965. - Met 1 foto Bibliotheek - Deelbeschrijving
B436 O.129 Amandine : Verdwijning van passagier Antoine Betsens : 29 september 1993. - Met 1 foto Bibliotheek - Deelbeschrijving
B436 O.132 Christoffel Colombus : Vergaan op ongeveer 8 mijl N.E. van Startpoint, geen doden : 5 juni 1970. - Met 1 foto Bibliotheek - Deelbeschrijving
B436 O.136 Albatros : Verdwijning in zee van matroos Benthein Petrus : 6 oktober 1935 Bibliotheek - Deelbeschrijving
B436 O.137 Sainte Thérèse de Jésus : Vergaan ten S.W. van de Stroombank, vier doden : 5 januari 1954. - Met 1 foto Bibliotheek - Deelbeschrijving
B436 O.138 Simonne Marcel : Vergaan op de kust van Gunnard Head, nabij Pendeen (Cornwall U.K.), één dode : 25 juni 1948. - Met 1 foto Bibliotheek - Deelbeschrijving
B436 O.143 Yvonne Angèle : Vergaan tijdens storm, vijf doden : 5 december 1936. - Met bidprentje Bibliotheek - Deelbeschrijving
B436 O.145 Raphaël George : Vergaan door brand nabij het Aussen Eider lichtschip, geen doden : 24 april 1939. - Met 1 foto Bibliotheek - Deelbeschrijving
B436 O.147 Edmond Van Beveren : Dodelijk arbeidsongeval van matroos Kroothoep Auguste op de Ijslandse visserij : 10 november 1932. - Met 1 foto Bibliotheek - Deelbeschrijving
B436 O.15 De Drie Gebroeders : Vergaan na stranding ter hoogte van Mariakerke, geen doden : 28 november 1947. - Met 1 foto Bibliotheek - Deelbeschrijving
B436 O.150 Jan Volders : Vergaan op de kusten van Ijsland, geen doden : 24 december 1933. - Met 1 foto Bibliotheek - Deelbeschrijving
B436 O.159 Cesar Depaepe : Dodelijk arbeidsongeval van Brys Louis : 1 oktober 1927 Bibliotheek - Deelbeschrijving
B436 O.159 Transport : Vergaan door een mijnontploffing nabij de Noordhinder, 13 doden : 23 oktober 1945. - Met 1 foto Bibliotheek - Deelbeschrijving
B436 O.162 Marie Justine : Lek geslagen en vergaan 30 mijl S.E. van het vuurschip Smith Knoll, geen doden : 12 augustus 1928. - Met foto Bibliotheek - Deelbeschrijving
B436 O.165 Maurice Margueritte : Vergaan door mijnontploffing ten westen van Gravelines, drie doden : 14 november 1939. - Met 1 foto Bibliotheek - Deelbeschrijving
B436 O.166 Oceanic : Vergaan op ongeveer 12 mijl west van de Casquets, geen doden : 17 maart 1964. - Met 1 foto Bibliotheek - Deelbeschrijving
B436 O.167 Sonny Boy : Vergaan na aanvaring met het Belgische stoomschip Vinkt, motorist Maurice Laplace verdronken : 1 december 1947 Bibliotheek - Deelbeschrijving
B436 O.169 Sterre der Zee : Vergaan in het Zuydcote Pas na aanvaring met het Spaanse stoomschip Christina, drie doden : 22 november 1936. - Met 1 foto Bibliotheek - Deelbeschrijving
B436 O.170 Leopold Julia : Vergaan na brand in positie 52°11'N en 03°29'E, geen doden. - Met 1 foto Bibliotheek - Deelbeschrijving
B436 O.172 Simonne : Vergaan tussen Grevelingen en Duinkerke, bemanning verdronken : 26 februari 1929. - Met 1 foto Bibliotheek - Deelbeschrijving
B436 O.173 Confiance : Vergaan in positie 57°7'N en 01°49'E, geen doden : 17 juni 1957. - Met 1 foto Bibliotheek - Deelbeschrijving
B436 O.174 Résistance : Vergaan in positie 05°14'N en 00°39'W (voor de kust van Ghana), geen doden : 1 december 1969. - Met 1 foto Bibliotheek - Deelbeschrijving
B436 O.175 Esther Edouard : Gezonken nabij de visgronden Schooneveld, geen doden : 9 maart 1934 Bibliotheek - Deelbeschrijving
B436 O.176 Atlantic : Vergaan na aanvaring met de O.243 Gabrielle-Denise, 8 mijl N.W.t.W. van de Westhinder, geen doden : 5 november 1955 Bibliotheek - Deelbeschrijving
B436 O.177 Commandant Bultinck : Vergaan nabij Fleetwood, drie doden Bibliotheek - Deelbeschrijving
B436 O.18 Gustaaf Lucien : Gezonken na aanvaring nabij het vuurschip Dyck, geen doden : 31 december 1935. - Met 1 foto Bibliotheek - Deelbeschrijving
B436 O.18 Lucia : Vergaan door ontploffing in de machinekamer, geen doden : 21 mei 1932. - Met 1 foto Bibliotheek - Deelbeschrijving
B436 O.183 Général Jacques : Schip vergaan met volledige bemanning : 22 oktober 1935 Bibliotheek - Deelbeschrijving
B436 O.187 Jules Denye : Vergaan na aanvaring met het Britse m/s Fulham VIII in positie 3 mijl S.W. van de Mid Outer Dowsing, één dode : 20 november 1961. - Met 1 foto van het vaartuig op de slipway Bibliotheek - Deelbeschrijving
B436 O.188 Erna : Vergaan vermoedelijk in de nabijheid van Land's End, vijf doden : 6 november 1965. - Met 1 foto Bibliotheek - Deelbeschrijving
B436 O.194 Rémi Marcel : Vergaan na aanvaring door het Engelse m/s The Baron ter hoogte van Dungeness, vier doden : 20 maart 1949 Bibliotheek - Deelbeschrijving
B436 O.196 Irene Robert : Vergaan in positie 50°35'N en 00°29'E, geen doden : 21 mei 1966. - Met 1 foto Bibliotheek - Deelbeschrijving
B436 O.198 Juhel : Verdwijning in zee van scheepsjongen Jean-Pierre Beyen : 19 januari 1971. - Met 1 foto Bibliotheek - Deelbeschrijving
B436 O.198 Suzanne Adrienne : Vergaan nabij de Smalls vuurtoren, geen doden : 16 december 1958. - Met 1 foto Bibliotheek - Deelbeschrijving
B436 O.200 Jonge Jan : Vergaan na aanvaring met Poolse trawler GDY.109 Pluton in positie 50°58'50''N en 01°46'5033E, geen doden : 17 november 1961. - Met 1foto Bibliotheek - Deelbeschrijving
B436 O.202 Pelagus : Verdwijning in zee van matroos Roger Ballegeer, op de S.E. kust van Ijsland : 21 september 1970. - Met 1 foto Bibliotheek - Deelbeschrijving
B436 O.202 Pelagus : Vergaan op Vestmannaeyjar, vier doden (waaronder twee Ijslandse redders) : 21 januari 1982. - Met 1 foto Bibliotheek - Deelbeschrijving
B436 O.203 Sincerety : Schipper Louis Lambrecht over boord geslagen en verdronken, E.S.E. van het lichtschip Gabbard : 26 december 1927 Bibliotheek - Deelbeschrijving
B436 O.211 Derwent : Verdwijning in zee van stuurman Coene Louis Bibliotheek - Deelbeschrijving
B436 O.215 Gabrielle Maria : Matroos Philippus Vynck overleden aan boord tijdens het wegzetten van de korre : 2 januari 1957. - Met 1 foto Bibliotheek - Deelbeschrijving
B436 O.216 Henri Jeannine : Verdwijning in zee van matroos Verhaeghe Roger : 26 oktober 1962. - Met 1 foto van het vaartuig in de havengeul van Oostende Bibliotheek - Deelbeschrijving
B436 O.219 Onyx : Gezonken na aanvaring met het Duitse stoomschip Wiedau ten zuiden van Brown Ridge, geen doden : 1 mei 1932. - Met 1 foto Bibliotheek - Deelbeschrijving
B436 O.221 Acht Kinderen : Dodelijk ongeval van schipper Pots Arthur : 14 februari 1937 Bibliotheek - Deelbeschrijving
B436 O.224 Noordzee : Vergaan in de omgeving van de Lundy's, geen doden : 5 juni 1975 Bibliotheek - Deelbeschrijving
B436 O.225 Guido Gezelle : Vergaan na stranding op het eiland Goeree, geen doden : 18 maart 1951. - Met 1 foto Bibliotheek - Deelbeschrijving
B436 O.227 Costes et Bellontes : Matroos Willy Rivière over boord gevallen en verdronken : 19 februari 1948. - Met 1 foto Bibliotheek - Deelbeschrijving
B436 O.228 Massabielle en O.242 De Haai : Gestrand en verloren gegaan nabij Noup Head (westkust van Schotland), geen doden : 29 oktober 1969. - Met 2 foto's Bibliotheek - Deelbeschrijving
B436 O.2[8]8 Normandie : Verdwijning in zee van lichtmatroos Descamps Isidoor : 25 april 1936. - Met 1 foto Bibliotheek - Deelbeschrijving
B436 O.229 Albert Madeleine : Verdwijning in zee van matroos Vereecke Marcel : 18 oktober 1936. - Met 1 foto Bibliotheek - Deelbeschrijving
B436 O.229 Gabrielle : Vergaan in positie 54°48'N en 02°26'E, geen doden : 12 september 1953. - Met 1 foto Bibliotheek - Deelbeschrijving
B436 O.231 André Monique : Brand aan boord, één dode : motorist Frans Carpentier : 15 juni 1976 Bibliotheek - Deelbeschrijving
B436 O.231 André Monique : Verdwijning in zee van matroos Redgy Jonckheere in positie 59°25'N en 03°55'W : 14 januari 1974. - Met 1 foto Bibliotheek - Deelbeschrijving
B436 O.231 St.-Carolus : Verdwijning van wachtsman Jean-pierre Pots in de haven van Den Helder : 4 december 1999. - Met 1 foto Bibliotheek - Deelbeschrijving
B436 O.235 Fernand Hardyns : Jongen Cuveele Maurice over boord geslagen en verdonken : 29 oktober 1929. - Met 1 foto Bibliotheek - Deelbeschrijving
B436 O.238 Hoop op zegen : Vergaan na aanvaring met een Grieks koopvaardijschip, geen doden : 21 oktober 1953. - Met 1 foto Bibliotheek - Deelbeschrijving
B436 O.239 Celestin Demblon : Motorist Jonckheere Jules overleden in de machinekamer : 22 september 1928 Bibliotheek - Deelbeschrijving
B436 O.244 Phillipe : Vergaan in positie 55°24'N en 06°18'E, geen doden : 21 oktober 1961. - Met 1 foto Bibliotheek - Deelbeschrijving
B436 O.245 Evolution : Vergaan na aanvaring met de Franse treiler Général Leclerc in positie 51°45'N en 02°05'E, geen doden : 23 oktober 1948 Bibliotheek - Deelbeschrijving
B436 O.246 Frans Elza : Overvaren door het Nederlandse vliegdekschip Karel Doorman, vijf doden : 25 september 1959. - Met 1 foto Bibliotheek - Deelbeschrijving
B436 O.247 Amelie-Mathilde : Vergaan in positie 53°22'N en 00°29'E, geen doden : 20 oktober 1972. - Met 1 foto Bibliotheek - Deelbeschrijving
B436 O.249 De Zeester : Vergaan door brand in de omgeving van de Pitboei, één dode : 22 oktober 1948. - Met 1 foto Bibliotheek - Deelbeschrijving
B436 O.250 Marie Elisa : Ongeval aan boord van jongen Frans Vanneuville op de Fladen visgronden : 20 augustus 1946. - Met 1 foto Bibliotheek - Deelbeschrijving
B436 O.251 Omer Denise : Vergaan na stranding nabij kaap Lizard, geen doden : 4 maart 1932 Bibliotheek - Deelbeschrijving
B436 O.254 Beatrix Adrienne : Verdwijning in zee van matroos Brysse Georges : 17 november 1935. - Met 1 foto Bibliotheek - Deelbeschrijving
B436 O.26 Marie Marthe : Lek geslagen en gezonken ter hoogte van Raversijde, geen doden : 10 februari 1928 Bibliotheek - Deelbeschrijving
B436 O.260 Lindbergh : Verdwijning in zee van motorist Claeys Celestin : 26 april 1934 Bibliotheek - Deelbeschrijving
B436 O.265 Victoire Roger : Vergaan na stranding nabij Texel lichtschip, geen doden : 11 november 1953 Bibliotheek - Deelbeschrijving
B436 O.265 Victoire Roger : Vergaan in positie 50°03'N en 05°36'W, geen doden : 24 maart 1964. - Met 1 foto Bibliotheek - Deelbeschrijving
B436 O.268 Amelie Suzanne : Vergaan ter hoogte van Bolt Head, geen doden : 1 april 1972. - Met 1 foto Bibliotheek - Deelbeschrijving
B436 O.268 Roger Henri : Vergaan op de rotsen van Longstone, geen doden : 28 december 1936 Bibliotheek - Deelbeschrijving
B436 O.271 De Vier Gezusters : Vergaan in de haven van Oostende na aanvaring met de O.170 Rockall, geen doden : 22 december 1955. - Met 1 foto Bibliotheek - Deelbeschrijving
B436 O.272 Piet Hein : Gezonken in de haven van Oostende na aanvaring met de O.269 St. Jan Berghmans, geen doden : 6 augustus 1946 Bibliotheek - Deelbeschrijving
B436 O.273 Georges Robert : Gezonken twee mijl N.E.t.E van het vuurschip Noordhinder, geen doden : 27 november 1934 Bibliotheek - Deelbeschrijving
B436 O.274 Léa : Matroos Coenye aan boord gekwetst en overleden : 23 januari 1949. - Met 1 foto Bibliotheek - Deelbeschrijving
B436 O.275 François Marcel : Gezonken na aanvaring met het Britse Gatwick in de omgeving van het Kentish Knock vuurschip, geen doden : 24 mei 1931 Bibliotheek - Deelbeschrijving
B436 O.275 Océanic II : Vergaan na aanvaring met het Amerikaanse stoomschip John Laforge, positie : 51°41'N en 02°02'E, drie doden : 24 mei 1947 Bibliotheek - Deelbeschrijving

Pagina's