Bedevaartplaatsen van de Vlaamse vissers en zeelui. - Met ill.