Daikin het gezinsvriendelijkst

Foto : Jean Vandecasteele (burgemeester), Maria Tyberghien-Vandenbussche (volksvertegenwoordiger), Sabine De Bethune (senator, voorzitster Vrouw en Maatschappij) en Dirk Salembier (Daikin) bij het overhandigen van de prijs

Jaar van publicatie: 
2001
Publicatiedatum: 
18/09/01
Plaatskenmerk: 
DOC2001/0169