De Belgische visserijvloot (67) : O.135 Maria Duyne, Z.484 Fox, N.40 Ravelingen