De Ijzerbode. - Tijdschrift

Informatieblad voor de dorpen Roesbrugge-Haringe, Proven-Krombeke, Stavele-Beveren. - Verschijnt maandelijks behalve in augustus. - Bezit : jrg.14(1984),nr.12 ; jrg.15(1985),nrs.2-3,9-12 ; jrg.16(1986),nrs.1-4

Plaats uitgave: 
Plaatskenmerk: 
IJZE1984-1986 MUSEUMDEPOT 117.6