De Pelgrim. - Tijdschrift

Driemaandelijks contactblad van het Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela. - Bezit : jrg.1(1985-1986),nrs.1-4 ; jrg.2(1986),nrs.1-4 ; jrg.3(1987),nrs.1-4 ; jrg.4(1988),nrs.1-4 ; jrg.5(1989),nrs.1-4 ; jrg.6(1990),nrs.1-4 ; jrg.7(1991),nrs.1-4 ; jrg.8(1992),nrs.1-4 ; jrg.9(1993),nrs.1-4. - Ook genummerd 1985(1)-1993(35)

Plaatskenmerk: 
PELG1985-1993 MUSEUMDEPOT 117.6