De St.Petrus en Pauluskerk te Oostende : analyse van de begraafpraktijken in de 18de eeuw

Masterproef voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte voor het behalen van de graad van Master in de Geschiedenis. Promotor : Prof. Dr. Anne-Laure Van Bruaene. Universiteit Gent. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Academiejaar 2013 - 2014

Auteurs: 
Plaats uitgave: 
Datum gepubliceerd: 
2014
Pagina's: 
139,graf.
Inventarisnummer: 
2018/0102
Plaatskenmerk: 
C278