De vesting van Oostende in het midden van de 19e eeuw