Drie vergeten feiten : Het bombardement van de Conscienceschool : Het krijgsgasthuis (Hotel de la Plage) : De Nederlandse soldaten