Een en ander over de parochie St-Anna / René Hupperts ; Er was eens op de St-Annaparochie / André Leplae. - Uit website : www.federatiekana.be