Een oudt liedeken op het Beleg van Nieuwpoort 1489. - Fotokopie uit Biekorf, 76ste jaar, nrs.7-8, 1975-1976