Foto : Afbraak van het eerste theater op de Place de la Comédie (het huidige Marie Joséplein) (1906). - Links de Weststraat, de huidige Adolf Buylstraat