Foto : Ary Sleeks 1888-1966

Ary Sleeks (Karel Seys) was letterkundige en folklorist, stichter en archivaris van de Oostendse heemkundige kring “De Plate”. Hij was geboren op het Hazegras en studeerde aan de  Koninklijke Athenea van Oostende. Hij studeerde af aan de Rijksmiddelbarenormaalschool te Gent en verwierf het diploma van regent Germaanse talen. Hij woonde in de Parijsstraat
Hij publiceerde romans, novellen, dichtenbundels en schoolboeken
Toen hij stierf was hij bezig aan een beknopt Oostends dialektwoordenboekje.

AFMETINGEN INTERN : 38,5 x 28 cm
AFMETINGEN EXTERN : 55,5 x 45,5 cm

Inventarisnummer: 
1977/1883
Plaatskenmerk: 
FOTOARCHIEF 202 C3