Foto : Begrafenis Paster Pype

Zwart/wit foto Antony 80626-8. - Formaat : 24 x 30 cm. – De stoet vertrok van aan zijn sterftehuis in de Jozef II-straat 45, naar de Kerkstraat dan via de Ooststraat en het Vissersplein, daar draaiden ze de Visserskaai op om terug te keren naar de Sint-Petrus- en -Pauluskerk. Langs beide zijden van de straten stond enorm veel volk.`

De begrafenisstoet terugkerend langs de Visserskaai. Hier tussen Sint-Paulusstraat en de Sint-Franciscusstraat. Vooraan links de lijkkist met baarkleed gedragen door vissers geflankeerd door de commandanten en kadetten van de “Comte de Smet de Nayerl” en de “Zinnia”. Daarachter leerlingen van de vissersschool. Links café Au Bateauvan VincentTibbe-Kint, daarnaast rechts Café De la Minque van P. Peellaert-Pierloot, daarnaast rechts drankenhandel Jacquesson en C°. Veel vissers en vissersvrouwen stonden langs de kaai om de aalmoezenier een laatste maal te begroeten.

Bron : Zeewacht 11/06/1926 en Le Carillon 08/06/1926

Datering: 
08/06/1926
Vervaardiger: 
Herkomst: 
Inventarisnummer: 
2013/1177
Plaatskenmerk: 
FOTOARCHIEF 202 FOTOMAP ANTONY 5