Foto : Cimateirestoet 1959

Negatief : 6 x 5,5 cm. - Ook de "Gilles der Zee" namen deel aan de stoet. 

Over de "CIMATERE". De "cimatère" of "Sient-Marteire" beduidt tegenwoordig een papieren lantaarn. Vroeger trok de jeugd 's avonds al zingend door de stad in de periode die Sint Maarten (11 november) voorafging met een Sint-Maartenslantaarn, in ons dialekt een "Sient-Marteire". Cimatère is aldus het samengetrokken woord van SIEnt-MAArten-LanTEIREN. De oorsprong zou liggen in het volgende : In de jaren 1400, toen Oostende nog geen haven bezat, gelastte het stadsbestuur zich om ieder jaar met Sint-Maartensavond 4 bakens of lichtvuren op het strand te laten aansteken. Zo konden de vissers hun schuiten behoorlijk laten stranden, want met Sint-Maarten was men in een hoogtepunt van de vangst. Deze bakens werden bewaakt door jongens. Later droegen de vissers zelf de kosten van die lichtvuren. Veel van ons herinneren zich nog de cimatères uit gekleurd papier en vooral uit holgemaakte bieten, waarin een kaarsje brandde, en waarmede men de straten doorliep. Thans wordt de cimatère met de carnavalviering gedeeltelijk weer in eer hersteld. Omer Vilain. In : Ostend Flash, jrg.1, 1959, nr.11, februari.

siemantère - z.n. (mv. -s), vklw. -tsje ; v. : bietlantaarn, lamp gemaakt tot een gezicht gesneden biet waarin een kaars zit, lampion ; deze biet hangt met een touw aan een stok ; vgl. ruggevint ; ook : siemantèrn, siemantère ; met dergelijke lampen liep men op Sint-Maartenavond rond en men deed er de mensen mee schrikken... Roland Desnerck. In : Oostends Woordenboek. 2006. p.384

Datering: 
09/02/1959
Vervaardiger: 
Collectie: 
Inventarisnummer: 
2019/2236
Plaatskenmerk: 
ZAAL 202 FOTO LUC 0 DOOS 35 ROL 1