Foto : De Adolf Buylstraat (1945)

In mei 1940 werd de handelszaak "A La Ville de Londres", toen gelegen op de hoek van de Kapelle- en de Ooststraat, door bommen verwoest. De winkel werd toen overgebracht naar de Adolf Buylstraat.

Datum gepubliceerd: 
1985
Pagina's: 
161
plaatskenmerk: 
B466