Foto : De Kapellestraat (circa 1900)

Reclame-prentkaart van het Hotel St. Denis et Cour d'Angelterre. Dit hotel was gelegen Kapellestraat 40, en werd toen uitgebaat dooe de heer A. Dumon. Op deze plaats kwam later het grootwarenhuis Priba.

Datum gepubliceerd: 
1989
Pagina's: 
18
plaatskenmerk: 
B872