Foto : De Louisastraat (circa 1905)

Het "Horse Shoe Hotel" dat gelegen was op de hoek van de Louisastraat (links) en de Van Iseghemlaan (rechts)

Datum gepubliceerd: 
1989
Pagina's: 
28
plaatskenmerk: 
B872