Foto : De O.285 "Suzy" in de havengeul van Oostende