Foto : De Poststraat (1910). Links de zijgevel van het postgebouw en rechts het "Hotel Parc Leopold"

De Poststraat droeg tot in 1924 de naam Ooststraat.

Pagina's: 
81
plaatskenmerk: 
B464