Foto : De Sint Pieterskerk met zicht op het hoofdportaal met het beeld van de patroonheilige Sint Pieter (1896). - De brandende kerk tijdens het blussen