Foto : De Sint Thomasbrug (huidige Kapellebrug) (1875). - Rechts de stedelijke stapelplaats