Foto : De Vindictivelaan (circa 1925)

Gedeelte van de Vindicitvelaan, tussen de Aarthertoginnestraat (links) en de Kapellestraat (rechts)

Datum gepubliceerd: 
1989
Pagina's: 
98
plaatskenmerk: 
B872