Foto : De Weststraat, thans Adolf Buylstraat (circa 1910)

Het Hotel du Cercle Catholique was gelegen in de Weststraat nr 44.

Datum gepubliceerd: 
1989
Pagina's: 
52
plaatskenmerk: 
B872