Foto : De Wittenonnenstraat vanaf de Hendrik Serruyslaan (1910). Rechts de zijgevel van het Postgebouw