Foto : Dijk en strand (1875). - Centraal het Pavillon Beerblock, geopend in 1852, gesloopt in 1879 ; rechts het Pavillon du Rhin, geopend in 1857, gesloopt in 1892, uitgebaat door Louis Royon-Hertoghe. - Op de voorgrond het strand en badkarren