Foto : Het Marie-Joséplein (1910)

Uitleg zie inventarisnummer : 2012/1787

Datum gepubliceerd: 
1985
Pagina's: 
84
plaatskenmerk: 
B466