Foto : Het Vander Sweepplein (huidig Ernest Feysplein) (1907). - In het alleenstaande gebouw met spitstoren was het politiecommissariaat gevestigd. Links de Peperbusse, in het midden de Sint Petrus- en Pauluskerk, torens afgewerkt in 1907