Foto : Het Wapenplein (circa 1910)

Het Hotel du Lion Noir gelegen aan de oostkant van het Wapenplein nr 13, toen uitgebaat door de heer Louis Santa Crux

Datum gepubliceerd: 
1989
Pagina's: 
53
plaatskenmerk: 
B872