Foto : John LAUWEREINS

Waarnemend burgemeester John LAUWEREINS bij de huldiging van een bejaard echtpaar in een socialistisch lokaal (de Noordster ?).Links vooraan August PLOVIE,burgemeester van Bredene en turnleraar Atheneum. Naast de feestelingen Roger DE KINDER, later provinciegouverneur Oost-Vlaanderen. Foto aan de muur Jules PEURQUAET,socialistisch voorman en schepen van openbare werken van de stad Oostende.

Datering: 
1960-1970
Vervaardiger: 
Collectie: 
Inventarisnummer: 
2012/0442
Plaatskenmerk: 
SECR BOX FOTO LUC2/P567