Foto : Les chefs et jubilairs de l’Harmonie communale d’Ostende

In 1904 is de “Société Euterpe”, die in 1850 werd gesticht, opgegaan in de “Harmonie Communale d’Ostende” of “Het Stadsmuziek”.

In navolging van de muziekkorpsen van verschillende linie-regimenten die te Oostende gekazerneerd waren en vooral ’s zomers voor de plechtige en vrolijke noot zorgden, kreeg het Stadsmuziek zowel protocollaire als feestelijke opdrachten waarvan de jaarlijkse zomerconcerten op de kiosk van het Wapenplein en in het  Stadspark deel uitmaakten. Deze concerten werden door de plaatselijke bevolking en door de toeristen zeer gewaardeerd en talrijk bijgewoond.
Bron : https://www.oostende.be/vereniging/detail/207/koninklijke-stadsharmonie-oostende

Boven vlnr : Decerf Emiel, Herme Eugène, Bonnel Jozef, Colombie, Provoost Jacques, Lams August, Corveleyn Antoon

Onder vlnr: Moucqué, Detaeye (dirigent), Moucqué Emiel

ingekaderd

AFMETINGEN INTERN : 19 x 21,5 cm
AFMETINGEN EXTERN : 41 x 48 cm

Inventarisnummer: 
2018/0072
Plaatskenmerk: 
FOTOARCHIEF 202 B2