Foto : Mariakerke-Het Duinenkerkje (circa 1900)

Het Duinenkerkje van Mariakerke met omliggende vissershuisjes. Het alleenstaand gebouw (rechts), was het "Café du Lion d'Or" dat werd uitgebaat door weduwe Debeuckelaere-Maes

Datum gepubliceerd: 
1987
Pagina's: 
192
plaatskenmerk: 
B467