Foto : Modern Hotel op de hoek Van Iseghemlaan en Kapucijnenstraat (1910)