Foto : O.328 "Pierre Staner". Binneninrichting (13)

Map 2009/0840-14. - Machinekamer. Achteraan zien we twee horizontale cylinders met hun zwarte afsluiters. Dit zijn de persluchtcylinders. Die perslucht werd onder ander gebruikt om de hoofdmotor te starten. De scheepshoorn werkt ook op perslucht. Rechts boven zien we een schakelkast met daarnaast, naar onder, een aanzetweerstand (controller), bedient met een zwart wiel, van een geljkstroommotor. De banden op de buizen zijn de kleurcodes die het medium in de leidingen aangeven. Olie, zoet water, zee water, diesel, perslucht. Daar het hier om een wit/zwart foto gaat kan men niet uitmaken over welk medium het hier gaat.

Datering: 
1958
Vervaardiger: 
Inventarisnummer: 
2009/0840
Plaatskenmerk: 
Fotoarchief Lade 20/2009/0840