Foto : O.328 "Pierre Staner". Vertrek naar Congo (07)

 Map 2009/0840-30. - Voor de afvaart krijgt het vaartuig de zegening van E.H. Daniël Van Parijs. Hij was o.a. leraar in het Onze-Lieve-Vrouwecollege te Oostende, vanaf 1954 directeur en leraar van de "Visserijschool Paster Pype" en van 1961-1987, hoofdaalmoezenier van de Marine.

Vervaardiger: 
Inventarisnummer: 
2009/0840
Plaatskenmerk: 
Fotoarchief Lade 20/2009/0840